Vem har rätt att läsa SFI kurs?

FRÅGA
Hejsan jag är Fransk medborgare och har inte personnummer och jag vill lära mig Svenska har jag rätt till SFI kurs?
SVAR

Hej och tack att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om du får läsa SFI (Svenska för invandrare) utan att ha ett personnummer.

Vem har rätt att läsa SFI

För att kunna läsa SFI ska du ha fyllt 16 år. Du ska vara bosatt i Sverige och sakna de grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen ger. Du måste inte ha ett personnummer för att kunna läsa SFI.

EU- rättenAvtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)avtalet mellan EU och dess medlemsstater och Schweiz om fri rörlighet för personer.(29 kap. 2 § skollagen)

Mitt svar på din fråga är att du har rätt att läsa SFI kurs även om du inte har ett personnummer.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänliga hälsningar,

Orysia Sich
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (338)
2021-04-11 Hjälp med skoluppgifter
2021-04-08 Är information som en vårdnadshavare har lämnat till skolan sekretessbelagd gentemot den andra vårdnadshavaren?
2021-04-08 Spridning av kränkande film och kränkningar på skolan
2021-03-29 Överklaga beslut om att lägga ner förskola

Alla besvarade frågor (91133)