Vem har rätt att bo kvar i hyresrätten efter sambos separation?

FRÅGA
Hej, jag och min sambo (ex) bor ihop i ett hus som vi hyr av privat hyresvärd. Vi skrev på avtalet tillsammans och hon har även en dotter på 14 år som bor hos oss/henne på heltid. Nu till de aktuell, M(sambon) har skrivit med och träffat/varit med andra killar och jag såklart accepterar inte de och känner att hon har gjort fel mot mig så då borde hon flytta ur huset o inte jag eftersom jag inte varit med nån annan. Hon vill inte flytta ut och försöker tvinga ut mig ur huset. Jag vill bo kvar dock. Hur kan man göra och vem HR rätt till vad?
SVAR

Hej,

Kul att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga har jag i utredningen använt mig av sambolagen. I sambolagen regleras bland annat vad som gäller vid ett samboförhållandes upphörande. Ett alternativ till sambolagen är att upprätta ett så kallat samboavtal var samborna själva kan bestämma villkoren vid en eventuell separation.

När ett samboförhållande upphör ska gemensamma bostad och bohag fördelas genom bodelning, om någon av samborna begär det (8 §). Som utgångspunkt ska sådan egendom som förvärvats för gemensam användning ingå i bodelningen (4 §). En förutsättning för att bostaden ska ingå i bodelningen är med andra ord att den skaffats för att användas som gemensam bostad. Bodelningen ska sedan dokumenteras och undertecknas skriftligt av båda samborna.

I bodelningen avgörs också frågan om vem som ska få bo kvar i hyreslägenheten (gemensamma bostaden). Som huvudregel gäller att den som bäst behöver bostaden får bo kvar (16 §). I bedömningen brukar normalt det visas stor hänsyn till om det finns barn med i bilden. Andra omständigheter som kan påverka är ekonomi, tid i bostadskö, nätverk av vänner och släkt, sjukdomar, avstånd till arbete etc.

Om det inte går att nå en överenskommelse kan ni hos tingsrätten ansöka om en så kallad bodelningsförättare, som avgör frågan åt er. Skulle ni inte vara nöjda med beslutet går det att väcka talan i tingsrätten. En eventuell nackdel med förfarandet är däremot att ni själva får stå för ansökningsavgift och för bodelningsförättarens arvode.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Christoffer Edvardsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2548)
2020-02-18 Köpa lägenhet som kan bli samboegendom?
2020-02-17 Har min sambo rätt till min bostadsrätt?
2020-02-17 Kan vår dotters kille få rätt till hälften av lägenheten om de separerar, trots att vi är delägare i den?
2020-02-17 Ska lägenhet som en sambo äger delas lika vid bodelning?

Alla besvarade frågor (77187)