Vem har rätt att bo kvar i bostaden när samboförhållande upphör?

FRÅGA
hej jag och min sambo byggde ett hus ihop och flyttade in i detta för 2 år sen. vi ska nu separera och har då några frågor. min sambo vill inte lämna huset, vilket rätt har hon i förhållande till mig? hon har ett barn hemma som är 17 år. jag har inga barn hemma. jag äger ett annat hus som jag bor ibland i, fast detta hus köpte jag egentligen till min dotter. men jag får bo där nu. jag vill sälja och hon inte. kan jag bli tvingad att bli utköpt baserad på en värdering? det är ett dyrt hus och på ett attraktivt ställe. för mig är det mer värt att få ut det på marknaden. vi äger 50% var av huset. har hon någon besittningsrätt med tanke på barnet? i så fall försvinner den när han blir 18? och hur funkar det efter det?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

I mitt svar till dig utgår jag från att du och din sambo inte har något samboavtal som undantar något från bodelning eller att bodelning helt är bortavtalad.

Den lag som gäller er emellan och reglerar vad som ska ingå i bodelningen är sambolagen, SamboL (jfr 1 § SamboL). När ett samboförhållande upphör av annat skäl än att samborna ingår äktenskap med varandra ska det, om någon av samborna begär det, ske en bodelning. I bodelningen ska samboegendomen fördelas mellan samborna (8 § SamboL). Till samboegendom hör den gemensamma bostaden och bohaget, om egendomen förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). Att ni tillsammans byggt ett hus och sedan flyttat in i det talar för att fastigheten utgör samboegendom och ska ingå i bodelningen.

Då fastigheten är samboegendom har du och din sambo lika stor rätt till den. Det innebär att hon inte har större rätt till att bo kvar i den eller att lösa ut dig än vad du har. Lagstiftarens tanke är att ni ska komma överens om vem som ska bo i den tills bodelning har gjorts. Om ni däremot inte kan komma överens om vem som ska bo kvar i den kan någon av er (eller båda) begära att domstolen ska bestämma vem som ska bo kvar i den fram tills bodelningen är gjord (jfr 28 § SamboL). Lagen uppger inte på vilka grunder domstolen ska bestämma vem av samborna som ska få rätt att bo kvar i bostaden. Enligt lagkommentarerna till bestämmelsen torde det vara tillräckligt att en sambo framställer en begäran om det. Om ni båda framställer yrkanden om att bo kvar i bostaden fram till bodelningen är det den som bäst behöver bostaden som har företräde. I bedömningen vägs in den faktiska vårdnaden av barnen men även andra omständigheter. I ert fall finns det en risk att domstolen vid en begäran resonerar att då du har boende på annat håll är det din sambo som behöver bostaden bäst (fram till bodelningen är avklarad).

Om du och din sambo inte kan komma överens om bodelningen (dvs. om du ska lösa ut din sambo ur den, eller om hon ska lösa ut dig) går det att begära att domstolen utser en bodelningsförrättare (26 § SamboL). Bodelningsförrättaren har då till uppgift att fördela egendomen er emellan och upprätta en bodelning. Betänk dock att en bodelningsförrättare ska ha betalt för det arbete som läggs ned och det kan bli kostsamt. Du har således ingen rätt att få ut bostaden på marknaden för att få ett så högt pris som möjligt, tanken är att det ska ske en fördelning av er samboegendom (såväl bostaden som möbler, hushållsmaskiner m.m. som är införskaffade för gemensam användning). Om ni kommer överens om att din sambo ska lösa ut dig ska det ske efter marknadsvärde (om ni inte kommer överens om annat) med avräkning för latent skatt och framtida mäklarkostnader.

Sammanfattning och råd

I ditt fall har din (f.d.) sambo i princip inte "mer rätt" till bostaden än dig då den är samboegendom och ska ingå i en bodelning. Kan ni inte enas om vem som ska bo kvar i bostaden går det att begära att domstol beslutar om det. Rätten att bo kvar är dock endast fram till att bodelningen är avklarad. Kan ni inte komma överens om bodelningen finns det en möjlighet att begära att domstolen utser en bodelningsförrättare.

Min rekommendation för dig är att du anlitar en jurist som företräder dig och bevakar dina intressen. Även om det begärs en bodelningsförrättare kommer vederbörande inte att företräda varken dig eller din f.d. sambo. Bodelningsförrättarens uppgift är att fördela egendomen och få till stånd en bodelning. En jurist kan hjälpa dig upprätta ett förslag till bodelning och även tillsända din f.d. sambo det förslaget. För det fall att ni inte kan komma överens kan juristen även företräda dig i domstol. En jurist på Lawlines juristbyrå kan vara behjälplig för ändamålet. Våra jurister har god erfarenhet av bodelningar och tvister därom. Är du intresserad av detta är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för en offert och tidsbokning.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2489)
2019-12-14 Vad ingår i en sambodelning och hur fördelas egendomen?
2019-12-14 Dold samäganderätt till fritidshus för sambo
2019-12-13 Vem har rätt till bostaden vid en separation?
2019-12-12 Kan huset min sambo köper vara hens enskilda?

Alla besvarade frågor (75563)