Vem har rätt att bestämma över ett barns fritidsaktiviteter?

2019-10-03 i Barnrätt
FRÅGA
HejMitt barnbarn har skilda föräldrar.Boendet är växelvis varannan vecka.Deras mamma vill att dottern ska få spela fiol och gå på fotbollsträning. Barnbarnet tar sig själv till fotbollen , men behöver hämtas hem 2 ggr i veckan. Fiollektionerna är i skolan där hon går efter lektionstid och påverkar inte hämtningen från skolan.Flickan själv vill göra båda sakerna. Pappan säger att hon inte får göra dessa aktiviteter när hon är hos honom.Vilka rättigheter har flickan att få ha samma fritidsaktiviteter varje vecka oavsett vem hon bor hos?ledsen Mormor
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om barns vårdnad, boende och umgänge finns i 6 kap. Föräldrabalken (FB). Barnets vårdnadshavare har enligt 6 kap. 11 § FB både rätt och skyldighet att ta beslut som rör barnets personliga angelägenheter. När barnet har två vårdnadshavare ska de ta sådana beslut tillsammans enligt 6 kap. 13 § FB. Om barnet bor växelvis hos vårdnadshavarna får beslut som rör den dagliga omsorgen tas av den vårdnadshavare barnet bor hos just då. Det kan exempelvis handla om val av mat och kläder. Beslut som är av ingripande betydelse för barnets framtid, som var barnet ska bo och gå i skolan, måste vårdnadshavarna ta gemensamt. Fritidsaktiviteter torde vara ett sådant beslut som en vårdnadshavare får ta ensam när denne har barnet hos sig, men det avgörande är som sagt hur pass ingripande det är för barnets framtid.

Värt att tillägga är att barnets bästa alltid ska beaktas vid beslut om vårdnad, boende och umgänge, vilket följer av 6 kap. 2a § FB. I samma paragraf står också att hänsyn ska tas till barnets egen vilja med beaktande av ålder och mognad, och av din fråga framgår att barnet vill gå på aktiviteterna.

Om problemet kvarstår skulle jag vilja ge rådet att be föräldrarna att ta kontakt med kommunens familjerätt som kan erbjuda hjälp och stöd i vårdnadsärenden.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänligen,
Nora Tengnér
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1393)
2020-02-18 Mor- och farföräldrars rätt till umgänge med sina barnbarn
2020-02-17 Kan en förälder hindra barnen från att träffa den andre förälderns nya partner?
2020-02-16 Får föräldrar lägga upp bilder på sina barn utan samtycke?
2020-02-09 Rätt till umgänge mellan barnbarn och mor- och farföräldrar

Alla besvarade frågor (77187)