Vem har rätt att ärva efter min sambo?

2019-04-24 i Sambo
FRÅGA
gifta och 3 barn , skilda i 3 år sedan sambo och förlovade i 14 år när 1 sambo dör . Vad gäller
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som vilka regler som aktualiseras när egendom ska fördelas efter din sambos bortgång. I mitt svar utgår jag ifrån att du varit gift med en person, som du har 3 barn med och som du sedan skilde dig ifrån, och att du tre år senare träffade en annan person som var din sambo i 14 år innan denne gick bort. De relevanta reglerna hittar du främst i Ärvdabalken (ÄB).

Har det någon betydelse att du varit gift innan?

Till att börja med vill jag nämna att ditt tidigare äktenskap saknar betydelse för hur din sambos egendom ska fördelas efter dennes bortgång. När du skilde dig från din make så upplöstes det avtalsmässiga band ni hade mellan er, vilket gör att det inte påverkar ditt nya förhållande. Inte heller har det någon betydelse att du har barn från ett tidigare äktenskap.

Ärver sambos varandra?

Utgångspunkten är att du som sambo inte har någon lagstadgad arvsrätt. Att du och din sambo var förlovade förändrar tyvärr ingenting. Det är först när två personer är gifta som de har en rätt att ärva efter varandra (ÄB 3:1). Det enda sättet en sambor kan ärva varandra är om de upprättar ett testamente där det framgår att de har för avsikt att efterlämna sin egendom till varandra i händelse av någons bortgång. Den begränsning som behöver tas hänsyn till här är att det inte går att göra sina barn arvslösa genom att testamentera bort all egendom till sin sambo. Barnen har nämligen alltid rätt att kräva ut sin laglott, vilket utgör hälften av vad de hade haft rätt till om något testamente aldrig skrivits (ÄB 7:1).

Vem har rätt att ärva efter din sambo?

Eftersom sambor inte ärver varandra så aktualiseras den vanliga arvsordningen. Om din sambo hade några egna barn så får de dela på kvarlåtenskapen (ÄB 2:1), och om sambo inte hade några egna barn så ärver dennes föräldrar och därefter syskon (ÄB 2:2).

Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Natalie Accord
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (387)
2019-08-06 What are the laws regarding property within common law relationship?
2019-07-28 Ärver mina barn eller min sambo min egna bostad om jag går bort?
2019-07-22 Vad händer med arvet om jag har skulder hos Kronofogden?
2019-07-19 Ärver tidigare gifta sambor varandra?

Alla besvarade frågor (72048)