Vem har bevisbördan för om penningöverföring i samboförhållande utgör gåva eller lån?

Min exsambo betalade bort lån jag hade för att bli medbelånare vid husköp. Inget skuldebrev skrevs ej heller gåvobrev. Nu i bodelning påstår han att jag fick låna dessa pengar av honom. Inget han begärt in under tiden vi bott ihop. Han skötte den ekonomiska biten inför köpet av huset och under köpet och efter i vårt gemensamma hushåll. Han visste om mina ekonomiska förutsättningar och skrev på köpeavtalet.

Nu påstår bodelningsförättare att jag ska bevisa att det är en gåva?

Hur gör man det? Vi var överens om köpa ett hus. Vi gjorde det ekonomiskt möjligt tillsamman för oss. Med dom förutsättningar var och en hade? Vi tog gemensamma huslån och amorterat tillsammans. Hur tänker jag?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Det din fråga handlar om är bevisbördans placering, dvs. måste du som påstår att betalningen din sambo gjorde var en gåva bevisa det, eller måste din sambo bevisa att det rörde sig om ett lån? För att avgöra frågan får studeras hur Högsta domstolen dömt i praxis.

I rättsfallet NJA 2014 s. 364 uttalade domstolen att bevisbördan för att ett mottaget belopp har utgjort en gåva vilar på mottagaren. Beslutet motiverades av domstolen med att om bevisbördan placeras på den som hävdar att ett mottaget belopp utgör en gåva, bör det minska risken för missbruk från mottagarens sida när det råder oklarhet om bakgrunden till att ett belopp har överförts. Däremot gjorde domstolen en annorlunda bedömning i ett nyligen publicerat fall när det rörde sig om gåva eller lån mellan sambor. I rättsfallet T 1634-18 (Högsta domstolens dom den 6 februari 2019) avhandlades frågan då ett sambopar bodde på en fastighet som inte utgjorde samboegendom eftersom den ena sambon ägde den sedan tidigare. Den sambo som inte var ägare betalade drygt 250.000 kronor för arbeten och installationer på fastigheten. När samboförhållandet tog slut gjorde den betalande sambon gällande att investeringen hade varit en gåva, medan den andra sambon gjorde gällande att betalningarna var att se som normala bidrag till parternas levnadsomkostnader, eller gåva till henne. Domstolen uttalade att bedömningen i det ovan förstnämnda rättsfallet inte var tillämpligt på samma vis inom samboförhållanden. Med hänsyn till den ekonomiska gemenskap som sambor lever i och som normalt innefattar ett mycket stort antal ekonomiska händelser, bör bevisbördan för att det handlar om ett lån istället läggas på den som påstår sig ha en fordran.

Min bedömning är att det därmed kan argumenteras till din fördel mot bakgrund av det senaste publicerade rättsfallet, och att det i sådana fall istället är din sambo som ska visa att det rör sig om ett lån; inte du som ska visa att det varit en gåva.

Min rekommendation är att du anlitar en jurist som företräder dig i bodelningen. En bodelningsförrättare företräder inte någon av parterna. Det är alltid en god idé att ha en jurist som företräder dina intressen. Lawlines jurister har god erfarenhet av bodelningar och tvister därom. Är du intresserad av att anlita en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för en offert och tidsbokning.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning