Vem har bevisbördan för att samboförhållande ej föreligger trots folkbokföring på samma adress?

FRÅGA
Jag och min partner vill testa att bo som sambos i ett gemensamt hushåll, och min partner vill därför hyra ut sin hyresrätt i andrahand. Jag har hoppat runt en del mellan olika andrahandskontrakt och studentrum och har därför skrivit mig hos min partner, mest för att slippa adressändra fram till att vi hittar en gemensam bostad. Nu påstår min partners hyresvärd att de inte kan godkänna hans andrahandsuthyrning för att vi redan har bott ihop, vilken de menar att de vet för att jag har varit skriven där. Jag har emellertid aldrig bott där, utan har haft eget boende och egna hyreskontrakt. Min fråga är vem som har bevisbördan för att jag redan har bott/inte redan har bott stadigvarande hos min partner - vi eller hyresvärden?
SVAR

Hej!

Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I 1 § SamboL (Sambolag, 2003:376) framgår vad som avses med att vara sambor i juridisk mening.

"Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll."

Du skriver att ni har varit folkbokförda på samma adress men att du inte har bott där. När man ska bedöma om två personer har stadigvarande bott tillsammans finns det några presumtionsregler som utgångspunkt. I propositionen till lagen (dvs förarbetet till lagen) framgår det att en av dessa presumtionsregler är att samborna har varit folkbokförda på samma adress, (prop 1986/87:1 s 253). En presumtion är ett antagande om att visst förhållande, en förmodan som gäller tills motsatsen är bevisad. Fortsättningsvis framgår det uttryckligen i propositionen att den som påstår att ett samboförhållande inte föreligger har bevisbördan.

Detta innebär att du i det här fallet måste visa på att ni inte stadigvarande har bott ihop trots att du är folkbokförd där. Det ska emellertid göras en helhetsbedömning med de krav som ställs utifrån lagen med hjälp av presumtionsreglerna samt omständigheterna i övrigt. Presumtionen går alltså att motbevisa.

Du skulle kunna visa på att du inte har bott i din pojkväns lägenhet genom t.ex dina gamla hyreskontrakt, räkningar som du har betalat för de andra lägenheter du har bott i. Det framgår inte i frågan om du har eftersänt din post i samband med adressändringen. Om du har eftersänt din post till en annan adress än den du är skriven på skulle även detta kunna vara ett bevis för att du inte har bott där. Du skulle även kunna åberopa vittnen, kanske grannar där du har bott eller tidigare hyresvärdar. Det framgår inte heller i din fråga om ni har bott långt ifrån varandra. Om ni har bott på avskilda orter som man normalt sätt inte pendlar i mellan, skulle även detta i sig tyda på att du inte kan ha bott stadigvarande hos din pojkvän. Du skriver att du har bland annat har bott i studentrum. Om du har studerat heltid på en ort utan pendlingsavstånd från din pojkvän skulle även dokument som visar på att du varit inskriven på skolan göra det rimligt att anta att du inte kan ha bott på en annan ort samtidigt.

Mitt råd är att du samlar ihop så mycket bevisning som möjligt som talar emot att ni har bott ihop och presenterar detta för din pojkväns hyresvärd. Om hyresvärden trots detta avslår din pojkväns andrahandsansökan kan ni vända er till Hyresnämnden för att ansöka om tillstånd, se http://www.hyresnamnden.se/Hyra-i-andra-hand/Ansokan/ .

Hoppas du fick svar på din fråga och tveka inte att höra av dig om något är oklart!

Lovisa Sidén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3038)
2021-11-25 Vad händer med sambos egendom om hen avlider?
2021-11-24 Formkraven för upprättandet av ett samboavtal
2021-11-24 Ärver min sambo mitt hus om jag avlider? Hur ska vara säker på att de tillfaller mina barn?
2021-11-23 Vad händer med katterna när jag och min sambo separerar?

Alla besvarade frågor (97358)