Vem har bevisbördan för att en gåva föreligger?

2017-11-22 i Fordringar
FRÅGA
Jag har lånat ut 20 000 kr till en bekant med ett muntligt avtal att det var ett lån, Bekanten vill nu inte betala tillbaka lånet. Det muntliga avtalets enda villkor är att det ska betalas tillbaka och något datum diskuterades aldrig för återbetalning av lånet. - hos vilken ligger bevisbördan för att det var ett lån och inte en gåva ?- hos vem ligger bevisbördan för att visa vilka villkor som gällde när det muntliga lånet gavs ?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Föreligger ett lån eller en gåva?

Den som tar emot en penningöverföring och påstår att denna utgör en gåva har bevisbördan för sitt påstående (se t.ex. NJA 2014 s. 364). Det finns alltså en presumtion för att penningöverföringar utgör lån som ska betalas tillbaka. Låntagaren i ditt fall har alltså bevisbördan för att beloppet hen tog emot utgör en gåva.

Vilka villkor gäller för återbetalningen?

Utgångspunkten är att den som har lånat ut pengar till någon annan har rätt att kräva återbetalning när som helst om inte någonting annat har avtalats (5 § 1 st. skuldebrevslagen). Den som påstår att någonting annat har avtalats har bevisbördan för sitt påstående. Om låntagaren i ditt fall påstår att ett särskilt datum för återbetalning har avtalats, har hen alltså bevisbördan för detta.

Sammanfattande svar på dina frågor

1. Det är mottagaren av pengarna som måste bevisa att pengarna har lämnats som gåva och inte som ett lån.

2. Som utgångspunkt kan den som har lånat ut pengar kräva återbetalning när som helst. Den som påstår att det finns ett särskilt överenskommet återbetalningsdatum har bevisbördan för sitt påstående.

Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor! Behöver du mer praktisk hjälp i ditt ärende är du varmt välkommen att boka en tid med en av våra jurister.

Hälsningar,

Viktor Svensson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?