Vem har bevisbördan för att en bild stod felparkerad vid tvist om parkeringsanmärkning?

Jag fick en parkeringsbot i ett garage. Bilen var inte lappad, jag fick en påminnelse med extra pålagd avgift. Man påstod att jag parkerat så att jag blockerade passage.

Detta stämmer inte. Då det tyvärr inte fanns någon lapp på bilen, dokumenterade jag inte parkeringen. Jag har bestridit boten.

Hos vem ligger bevisbördan

Olle Carlsson

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Praxis kring bevisbörda

Enligt NJA 2001 s.889 ligger bevisbördan för att en felparkering har skett på den kommun för vars räkning parkeringsanmärkningen har delats ut. Enligt samma rättsfall skall även en anteckning från parkeringsvakten som delat ut parkeringsanmärkningen ha ett högt bevisvärde, vilket tyvärr innebär att det inte ska räcka med enbart en invändning ifrån dig om att en felparkering inte har skett.

Efter det nyss nämnda rättsfallet har NJA 2013 s.711 kommit som gäller tillsammans med det jag skrev ovan. I det rättsfallet så stadgas det fortsatt att en parkeringsvakts anteckning har starkt bevisvärde och även om den andre kan lämna bevis som inte helt kan bortses från kring att en felparkering inte har skett så har rätten ansett att en överträdelse har skett baserat på anteckningen från parkeringsvakten.

Enligt rättsfallet antas detta synsätt komma från att en parkeringsvakt har som arbete att kontrollera om en giltig parkering har skett enligt villkor, varav parkeringsvaktens erfarenhet och arbetsrutiner anses lämna lite utrymme för misstag, varav anteckningen från parkeringsvakten skulle vara det bästa beviset om förhållandena som förelåg vid tidpunkten för parkeringsanmärkningen.

Rättsfallet tar dock senare upp att i och med hur teknikutvecklingen har sett ut så tar många parkeringsvakter även fotografier som ytterligare bevisning för att en felparkering har skett. Om du som fordonsägare har kunnat visa stöd för att en en felparkering inte har skett och parkeringsvakten inte har fotograferat felparkeringen ska det då vägas in i bedömningen att en fotografering inte har gjorts av parkeringsvakten, vilket skall vara till din fördel som fordonsägare. I just detta fallet hade fordonsägaren egna fotografier som styrkte hens invändning om att felparkering inte hade skett och då blev hen befriad från att betala.

Sammanfattning

Det åligger först kommunen för vars räkning parkeringsanmärkningen delats ut att bevisa att en felparkering har skett, vilket oftast sker med parkeringsvaktens anteckning eller fotografier, därefter är det du som har bevisbördan att bevisa att dem har fel. Så man kan förklara det som att deras bevisbörda uppfyller dem praktiskt taget genom att parkeringsvakten noterat att du parkerat i strid med reglerna, varav du sedan måste bevisa att det inte stämmer.

Vad som är viktigt för dig att tänka på

Det avgörande för om du kan vinna framgång med en invändning om att bilen inte stod felparkerad är att du har något som styrker din invändning, allra helst fotografier, vilket jag vet att du tyvärr saknar av förklarliga skäl i det här fallet. Om du inte har någonting annat som styrker att du inte stod felparkerad tror jag tyvärr du har låga chanser att vinna med en invändning om att du inte parkerat fel. Om du hade någon med dig som tydligt minns parkeringen så kan du givetvis använda dennes vittnesmål om du vill dra detta till domstol. Jag rekommenderar dig dock att försöka få svar på om parkeringsbolaget har fotograferat din påstådda överträdelse först, för om dem har en tydlig bild av den påstådda överträdelsen så har du mycket svårt att vinna i domstol om du inte har en bild som styrker din invändning. Om dem inte har en bild kan du däremot anmärka på att dem inte tog en bild, detta hjälper dig dock antagligen bara om du har något mer som styrker att du inte har felparkerat.

Hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Elin EnglundRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”