Vem har bestämmanderätt då de efterlevande är oense?

FRÅGA
Jag är 1 av 4 syskon. Min Mamma ligger för döden och mina syskon krigar om vad som är bäst för Mamma efter döden. Dom skyller allt på mig att jag inte tagit hand om Mamma vilket jag gjort mer än dom. Mamma har ingen förmögenhet som vi kan ärva och hon har heller inte skrivit Testamente. Finns inget av värde i hennes Bostad..Eftersom att Mamma är så pass sjuk så kan hon inte fatta egna beslut. Vem av syskonen har bestämmanderätt när det gäller Begravningsplats och BodelningMvh
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår från att det inte finns någon make till er mamma när jag besvarar din fråga.

Då de efterlevande, i ditt fall du och dina syskon, inte kan enas gällande gravsättning kan kyrkogårdsmyndigheten gå in och medla mellan parterna. Detta ska ske på begäran och det är den kyrkogårdsmyndighet på den ort som den avlidne senast var folkbokförd som ska kontaktas (5 kap 3 § begravningslagen). Kan enighet ändå inte uppnås kan tvisten istället hänskjutas till länsstyrelsen som då ska pröva vem som ska bestämma om gravsättningen (5 kap 4 § begravningslagen).

Gällande oenighet kring bodelningen kan en boutredningsman förordnas (19 kap 1 § ärvdabalken). Innebörden av att en sådan förordnas är att denne tar hand om all egendom som tillhör dödsboet och sköter om förvaltningen av denna istället för dödsbodelägarna. Ansökan om boutredningsman ska göras hos tingsrätten där den avlidne hade hemvist vid dödsfallet. Mer om vad en ansökan ska innehålla hittar du här.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Jennifer Vestin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (962)
2021-09-09 Omfattas sambor av "svågerlag" i 10:4 ärvdabalken?
2021-09-08 Vem ärver om arvingar saknas i England? Sanning eller bedrägeri?
2021-09-03 Hur mycket måste en dödsbodelägare betala för att lösa ut andra dödsbodelägare vid arv av fastighet?
2021-08-31 Anhörig avliden utomlands

Alla besvarade frågor (95767)