Vem har bäst behov av bostaden då ett samboförhållande avslutas?

FRÅGA
Hej,Jag och min sambo ska flytta isär. Vi har ett gemensamt barn och jag har dessutom ett barn sedan tidigare som bor hos mig varannan vecka. Vem kan hävda besittningsrätten bäst då?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Jag tolkar det som att ni har en gemensam bostad (antingen hyresrätt eller bostadsrätt) och att du undrar vem som har rätt att bo kvar efter att ert samboförhållande löses upp.

Din fråga aktualiserar reglerna i sambolagen (SamboL). 22 § SamboL reglerar situationen att den ena sambon innehar den gemensamma bostaden med hyresrätt eller bostadsrätt och att egendomen inte utgör samboegendom. I en sådan situation har den andra sambon rätt att överta bostaden när samboförhållandet upphör, om den sambon bäst behöver bostaden och ett sådant övertagande med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses vara rimligt.

Ett anspråk på att ta över hyres- eller bostadsrätten ska framställas senast ett år efter att samboförhållandet upphörde. Lämnar sambon bostaden, ska dock anspråket framställas senast tre månader därefter (22 § andra stycket SamboL). Den som övertar bostaden enligt 22 § ska ersätta den andra sambon för bostadens värde (22 § tredje stycket SamboL).

22 § SamboL är en skyddsregel till förmån för den som bäst behöver bostaden, men övertaganderätten gäller endast hyresrätt och bostadsrätt som inte är samboegendom. Om det finns barn i samboförhållandet och barnen huvudsakligen kommer bo hos den ena sambon torde denna sambo i regel ha störst behov av bostaden. Andra omständigheter som kan vägas in vid behovsprövningen är till exempel en sambos ålder, handikapp, arbetsplats och möjligheten att erhålla bostad på annat håll.

Det är inte möjligt att säga vad utfallet kommer bli i er situation men mycket talar för att den som ert gemensamma barn ska bo med kommer anses ha störst behov av bostaden.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Michaela Iosifidou
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2781)
2020-11-26 Har efterlevande sambo rätt till arv?
2020-11-25 Kan sambo få täckning för enskilda skulder från samboegendom?
2020-11-25 Bodelning av lägenhet enligt sambolagen (SamboL)
2020-11-25 Hur delas samboegendom om ni går skilda vägar

Alla besvarade frågor (86530)