Vem har bäst behov av bostaden?

FRÅGA
Jag och mitt ex håller på att separera och vi bor i en hyresrättslägenhet vi skaffat gemensamt för ca 7 år sedan. Vi står båda på hyreskontraktet. Vi hittar ingen lösning på nya bostäder åt oss och jag undrar hur goda mina chanser skulle vara vid en bodelning? Mitt ex äger ett fritidshus, som vi har bott mycket i tidigare, på pendlingsavstånd från hans jobb och han har även bil. Jag äger varken bil eller alternativ bostad. Han har stabilare inkomst då jag arbetar som frilansare men jag har tillräcklig god ekonomi för att kunna bo kvar i lägenheten. Skulle jag ha chans på att få lägenheten vid en bodelning enligt sambolagen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Samboegendom ska på begäran av någon av samborna delas upp mellan dem när samboförhållandet upphör enligt 8 § sambolagen. Ett samboförhållande upphör när man flyttar isär (2 § 2p).

Vad som är samboegendom framgår av 3 § och avser bostad eller bohag som någon av samborna ha köpt med syfte att det ska användas för gemensamt bruk. Med bostad avses bland annat hyresrätt enligt 5 § första stycket tredje punkten.

Eftersom hyresrätten införskaffades för gemensamt bruk är det att anse som samboegendom som ska delas upp mellan er (8 §).

Den av samborna som bäst behöver bostaden har rätt att få den när samboförhållandet upphör enligt 16 § andra stycket. Övertagandet måste med hänsyn till omständigheterna vara skäligt gentemot den andra sambon.

Här måste alltså en behovsprövning och en skälighetsprövning göras. Sådant som kan få betydelse är om det finns något barn i bilden och i så fall vem av samborna som får vårdnaden om barnet. Sambornas ålder, hälsa, arbetsplats samt möjligheten att erhålla bostad på annat håll spelar också roll.

Med hänsyn till att din förre partner äger ett fritidshus med fungerande pendling till hans jobb, samt en bil tycks det som att du är i störst behov av bostaden. Om du skulle få överta bostaden verkar det dessutom inte vara oskäligt mot din tidigare partner eftersom han verkar ha andra alternativ till boende.

Slutsats

Min uppfattning är att du har bäst behov av bostaden samt att ett övertagande från din sida inte är oskäligt mot honom. Rekvisiten för att du ska få ta över bostaden är därmed uppfyllda och dina chanser tycks vara goda.

Jag hoppas mitt svar har varit till nytta!

Med vänliga hälsningar,
Jesper Horndahl
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2458)
2019-11-18 Gäller sambolagen när syskon flyttar ihop?
2019-11-17 Att hindra någon från att återta sin egendom kan utgöra egenmäktigt förfarande
2019-11-16 Övertagande av bostad när ett samboförhållande upphör
2019-11-14 Oskäligt Samboavtal

Alla besvarade frågor (74742)