Vem har bäst arvsrätt?

2016-11-23 i Bröstarvinge
FRÅGA
Hej.Jag har frågor angående min avlivna moder.Vilken har mest rättigheter vid dödsfallet.Bröstarving eller sambo?Vid olika försäkringar där sambo inte är förmånstagare utan endast avlidne.Jag är då ensam bröstarving.Tex afa försäkring enligt if metall kollektivavtal och allra försäkring.Enligt Swedbank så är jag (bröstarving) helt utan arv från försäkringar och livförsäkring allt tillfaller sambo enligt jurist på Swedbank
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Närmaste arvingar till den avlidne är bröstarvingar enligt 2 kap 1 § ärvdabalken, här. En sambo har ingen arvsrätt utan dennes rätt till den avlidnes egendom sträcker sig endast till en rätt att begära bodelning av gemensam bostad och bohag, här. Detta innebär att det som återstår efter att skulderna har avräknats delas lika mellan samborna, här. Den delen som din mor skulle fått ärver då du. Den efterlevande sambon dock har alltid rätt att få ut 2 ggr prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken så långt egendomen räcker, här. I år är prisbasbeloppet 44 300 kr vilket innebär att den efterlevande sambon har rätt att ur samboegendomen få 88 600 kr. Svaret på din fråga är alltså att en bröstarvinge har bättre rättigheter när det kommer arvsrätt men hur det egentliga utfallet blir är helt beroende på hur stora tillgångar som din mor hade. Om t.ex. det totala värdet på samboegendomen är strax över 88 600 så ärver ju sambon detta och om din mor inte har några fler tillgångar så kommer det inte att finnas så mycket över för dig att ärva trots att du är närmaste arvinge.

När det gäller försäkringar som rör livförsäkring, sjukförsäkring och olycksfallsförsäkring så har försäkringstagaren rätt att själv välja en person som förmånstagare enligt försäkringsavtalslagen genom ett s.k förmånstagarförordnande här. Det kan alltså vara så att din mor har skrivit att hon vill att sambon ska vara förmånstagare till hennes försäkringar. Försäkringsbolagen kan också ha generella förordnanden som gäller om försäkringstagaren själv inte har reglerat vem som ska vara förmånstagare och i vissa fall kan då make/sambo vara förmånstagare i första hand. Jag råder dig att kolla vad som gäller för de försäkringar som din mor hade. I din fråga skriver du att juristen på Swedbank sagt att du inte kommer få något arv från försäkringarna och detta kan tyvärr vara alldeles korrekt beroende på vad som stod i försäkringsvillkoren eller om din mor själv valt att göra sin sambo till förmånstagare.

Mitt råd till dig är att försöka få ett samtal med den inblandade juristen på Swedbank som är mer insatt i fallet och få hen att förklara för dig varför utfallet med försäkringarna blev som det blev.

Hoppas att du har fått svar på din fråga,

Med vänliga hälsningar

Sara Ellefors
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bröstarvinge (418)
2021-01-14 Laglott och testamente
2021-01-10 Vem ärver mig?
2021-01-06 Får min mor sälja sin fastighet när vi har arvsrätten efter våran fader?
2020-12-31 Särkullbarns rätt till arv

Alla besvarade frågor (88140)