Vem har ansvaret för renoveringen av en hyresrätt?

Privat ägd fastighetsbolag. Det är inte renoverat sen jag flyttade in och golven är standard. Bott där sen 2004-2020 .Nu begär dom 82 845 kr och jag fått en stämning. När jag ringde om renovering så fick jag knappt något även om lägenheten behövdes totalrenoveras. När golvläggare skulle komma så fick jag en lapp att dom inte kommer. Likaså köksluckorna som plötsligt ingen tog med för slipning. Nu kräver dom mig alltså på en totalrenovering +arbete och material kostnad. Jag medger bara lite rökskada under fläkten men inget annat. Det bedyrar jag. Får dom göra så här? Jag har ett vittne som vet alltihop och sett lägenheten sen 2006. Vad ska jag göra? Mitt liv är ju förstört. Nu bor jag kommunalt bostadsbolag. Mvh Vienna

Lawline svarar


Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du under perioden 2004–2020 bodde i en lägenhet med hyresrätt hos ett privatägt fastighetsbolag, att lägenheten var renoverad när du flyttade in och att lägenheten delvis har renoverats. 

Vilken lag är tillämplig? 

Det är jordabalken (JB) som reglerar frågor om vårdplikt för hyresrätter och ansvar för brister och skadestånd.  

Vilken vårdplikt har hyresgästen respektive hyresvärden och vem ansvarar för en renovering? 

En hyresgäst måste vårda lägenheten och ersätta all skada som uppstår på grund av eget vållande eller av egen vårdslöshet (12:24 1 st. JB). En hyresgäst ska därför agera så att lägenheten inte slits mer än vanligt och undvika att risk för skador uppstår, till exempel genom att se till att tapeter inte skadas under hyrestiden.    

Hyresvärden är emellertid skyldig att se till att lägenheten är i användbart skick vid tillträdet (12:9 1 st. JB) och under hela hyrestiden (12:15 1 st. JB), det vill säga att lägenheten följer en normal standard. Hyresvärden ska därför ansvara och betala exempelvis för slitage, färgavflagning och sprickor i tak och väggar i ett badrum (NJA 1964 s. 434 och 12:16 1 st. 3 p. JB). Normen för hur ofta en renovering ska göras ligger mellan 12–15 år, men ytterst beror på det lägenhetens skick. Kom ihåg att du som hyresgäst får acceptera normalt slitage (prop. 1968:61 Bih. A s. 210 f.).   

Grundregeln är därför att hyresvärden ska betala för all renovering som görs i lägenheten så att lägenheten kommer följa en normal standard, om inte det som har renoverats har skadats av hyresgästen. I sådana fall blir hyresgästen skadeståndsskyldig. 

Hur mycket får din hyresvärd kräva i ersättning? 

I svensk skadeståndsrätt gäller principen om full ersättning, det vill säga att den som har lidit skada ska försättas i samma ekonomiska läge som om skadan aldrig har inträffat (prop. 1975:12 s. 99). Med andra ord ska skadan anpassas till skadans faktiska storlek. När det gäller reparationer av sakskador ska ersättningsnivån vara reparationskostnaden (NJA 2016 s. 945). En skadelidande får därför inte överkompenseras och överkompensation avräknas ifrån skadebeloppet när skadans storlek ska bestämmas, även ifall överkompensationen bara är 300 kronor (NJA 1955 s. 89 II). I ditt fall betyder det konkret att din hyresvärd dels behöver bevisa skadans storlek om hyresvärden menar att du har orsakat en skada, dels att din hyresvärd inte får överkompenseras. 

Avslutande ord och min rekommendation 

Så länge du inte har orsakat en skada i lägenheten under hyrestiden, så ansvarar det privata fastighetsbolaget ekonomiskt för all renovering som görs i lägenheten. Ifall du har orsakat en skada är dock en fråga som din hyresvärd måste bevisa, och kan bolaget inte göra det, så borde det bli svårt för bolaget att kräva någon ersättning av dig. Dessutom ska bolaget beräkna det konkreta skadebeloppet, vilket är svårt för att bolaget ska visa att du genom din handling har orsakat skadan med ett visst belopp för att hyresvärden inte får överkompenseras. Har du därför inte orsakat någon skada alls, så bör du inte heller behöva betala något alls till hyresvärden.  

Min rekommendation är att du tar kontakt med en jurist så att ni kan gå igenom ditt ärende i detalj, särskilt när du har fått en stämningsansökan med ett så högt belopp. Detta är bra för att veta om du eventuellt har orsakat en skada och i så fall hur mycket ersättning som du eventuellt kan bli skyldig att betala.     

Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig till en av våra jurister, om du behöver ytterligare hjälp med ditt ärende. Du är varmt välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 eller maila oss på info@lawline.se.

Vänligen

Ivan VikaloRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”