Vem har ansvaret för fel i bostadsrättslägenhet?

Jag har precis köpt en bostadsrättslägenhet som är en hörnlägenhet på första plan och har fasad med fem fönster bara några få meter från en mindre 40 väg och jag upplever det svårt att bo i lägenheten på grund av extremt högt buller. Vägen utanför är tungt trafikerad så de blir aldrig paus. Utöver vanlig biltrafik kör mycket lastbilar, bussar och biltrafik förbi flera gånger per timme. Att vara inne i lägenheten känns som att vara ute på gatan. Glasen är gamla och stänger ute väldigt lite ljud. Fönstren skallrar och vibrerar och ökar upplevelsen av ljudet. Jag har mätt bullernivån med hjälp av arbetsmiljöverkets och snittvärdet är ca 49 dBA inomhus. Folkhälsomyndighetens gräns för buller inomhus är 30 dba ekvivalentnivå inomhus.

Jag har varit i kontakt med Miljöförvaltningen som hänvisar till bostadsrättsföreningen, då de är fastighetsägare, har ansvar för att säkerställa att en god inomhusmiljö uppnås. I stadgarna står det att bostadsrättsinnehavaren ansvarar för glas och båge men inte för karm

Jag har haft en expert från en glasfirma med lång erfarenhet av bullerglas och renovering av K-märkta hus hemma hos mig som var chockade över den höga ljudnivån. Glasen och bågarna går att bullersäkra till en viss grad men för att få ner ljudnivån ordentligt måste ev karm byggas om då bullerglas är tungt.

Jag har under två månader tid försökt få svar från min bostadsrättsföreningen men ingen svarar mig. Har föreningen ett ansvar att svara mig?. Vems ansvar är det att åtgärda felet

Lawline svarar

Hejsan!

Vem har ansvaret?
Vid köp av bostadsrätter och frågor kring ansvar blir bostadsrättslagen tillämplig. Ansvar för lägenhetens skick kan utläsas ur 7kap. Det kan utläsas ur 7kap 1§, sista meningen, att kapitlet gäller om inget annat avtalats. Det är således föreningens stadgar som är gällande när det gäller vem som är ansvarig. Om stadgarnas föreskriver att föreningen är ansvarig för glas och båge så är de endast ansvariga för glas och båge och du är således ansvarig för karmen.

Vad kan du göra?
Emellertid, enligt 7kap och , kan du avhjälpa bristen (glas och båge) i föreningens bekostnad om de åsidosätter sina förpliktelser att fixa problemet som det verkar att dem har gjort i detta fall då du inte har fått svar från dem på två månader.


OBS
Observera att lagen jag hänvisar till är gällande endast om föreningens stadgar inte reglerar samma saker. Lagen är således subsidiär till vad ni har avtalats sinsemellan.

Med vänliga hälsningar.

Binh TranRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000