FrågaFASTIGHETSRÄTTBostadsrätt12/01/2019

Vem har ansvar vid bränder i bostadsrättsföreningar?

Hej!

Vilket juridiskt ansvar har en brandskyddsansvarig i en bostadsrättsförening vid en brand.

Mvh

Oscar

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vid en brand så har man som privatperson inte en skyldighet att utsätta sig själv för fara på något sätt. Frågan om själva ansvaret kommer innan branden – man måste skydda huset från brand.

Kort svar: en "brandskyddsansvarig" har inte något juridiskt ansvar, men jag ska förklara varför!

Ordförande i föreningen bär det yttersta ansvaret, även om hela styrelsen kontinuerligt ska se över brandskyddet!

Styrelsen har ett ansvar att se till att man vidtagit åtgärder för att:

1. Förhindra att bränder uppstår

2. Se till att skador vid eventuell brand blir så små som möjligt

Eftersom ordförande av styrelsen ska se till att styrelsen gör sitt jobb, så hålls ordföranden ytterst ansvarig juridiskt sätt (Lagen om skydd mot olyckor 2 kap. 2 §).

Jag hoppas att detta blev tydligt och att ni slipper oroa er över bränder!

Med vänliga hälsningar,

Lawline Rådgivare
Hittade du inte det du sökte?