FrågaAVTALSRÄTTOmyndiga14/09/2021

Vem har ansvar för minderåriga som hyr lokal och anordnar fest med alkohol?

Får man som minderåriga hyra en kvartetslokal och ha en fest där alkohol finns inblandat? Vem äger ansvaret om något skulle hända? Vad skulle kunna hända om ex grannar klagar, polisen?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar kommer jag först gå in på frågan om en minderårig får hyra en lokal och sedan vad som gäller alkoholkonsumtion av minderåriga. Jag kommer tillämpa föräldrabalken (FB) och alkohollagen.

Vem har ansvar för minderåriga som hyr lokal och anordnar fest med alkohol?

En minderårig är den som är under 18 år och denna får inte åta sig förbindelser på egen hand. Ett hyresavtal är en sådan förbindelse och en minderårig får i princip inte ingå i ett sådant avtal (9 kap. 1 § FB). Om den omyndiges förmyndare, vilket ofta är föräldrarna, godkänner avtalet blir det gällande (9 kap. 7 § FB). En minderårig kan alltså inte hyra en lokal själv, det är du som förälder som får hyra lokalen åt dem.

Gällande frågan om alkohol har inte du som arrangör av festen något ansvar över personer som dricker alkohol. Detta är under förutsättning att det inte säljs alkohol på själva festen och att det inte är du som tillhandahållit alkoholen. Att gästerna tar med sig alkohol är inte någonting som du som arrangör kan ansvara för. Däremot kan du behöva stå som ansvarig för andra saker som kan hända på en fest, exempel på detta är skador som uppkommer på lokalen och som är svåra klargöra vem som egentligen orsakat skadan.

Att dricka alkohol är inte olagligt i sig, men det är förbjudet att lämna ut alkohol till personer under 20 år (18 år gäller för folköl) (3 kap. 7 § och 3 kap. 9 § alkohollagen). Om det under fetsten finns personer under 18 år som dricker alkohol har polisen rätt att komma dit och beslagta eller hälla ut alkoholen (12 kap. 1 § alkohollagen). Polisen kan även undersöka hur och vem det är som har serverat drickan, detta kan leda till böter eller fängelse för den som köpt alkoholen (11 kap. 7 § alkohollagen).

Sammanfattning

En minderårig kan inte ingå i ett hyresavtal för en lokal. Om denna ändå gör detta så kan detta avtalet vara giltigt om barnets förmyndare godkänner det. Om du inte är den som tillhandahållit eller är den som säljer alkoholen på festen ser jag inte att du skulle kunna hållas ansvarig. Jag vill däremot understryka att saker kan gå snett när omyndiga konsumerar stora mänger av alkohol och att det därför alltid viktigt att du som arrangör vet att du kan stå ansvarig för exempelvis skador på lokalen. Du är inte ansvarig för de minderåriga som dricker alkohol på festen, men polisen kan som sagt komma efter klagomål från grannar etc och hälla ut drickan.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du såklart välkommen att ställa en ny!

Med vänliga hälsningar,


Jasmin Öykü ÖzdemirRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Avtalsrätt och Omyndiga? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo