Vem har ansvar för avlopp i en hyresrätt?

2017-02-17 i Hyresrätt
FRÅGA
vem har ansvar för avlopp i en hyresrätt
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler för uthyrning av lägenheter återfinns i Jordabalkens (JB) 12 kap. När det gäller ansvar och ersättningsskyldighet finns en regel i 12 kap. 24 § JB som säger att hyresgästen under hyrestiden ska vårda lägenheten och med vad därtill hör väl (s.k vårdplikt). Hyresgästen är vidare enligt samma paragraf bara skyldig att ersätta hyresvärden för skada som uppkommit genom hyresgästens vållande, vårdslöshet eller försummelse. Det innebär att hyresgäst endast är skyldig att ersätta skadan om hyresvärden kan visa att du agerat på sådant sätt. När man hyr en lägenhet brukar man normalt säga att man har en vårdplikt och således kan vara ersättningsskyldig, men att normalt användande inte ska innebära ersättningsskyldighet.

Fortsättningsvis om bevisbörda, det är något oklart i praxis vem som ska bevisa att hyresgästen inte iakttagit den omsorg som krävs för att undgå ansvar. Som utgångspunkt är det hyresgästen som ska bevisa att han eller hon inte har varit försumlig, men om det finns en rimlig möjlighet att skadan har uppkommit på något annat sätt än hyresgästens försummelse så ska hyresvärden istället bevisa att det är hyresgästen som varit försumlig så att skadan uppkommit (se Högsta domstolens dom i NJA 1975 s 657). Detta på grund av att en hyresgäst inte ska kunna undgå ansvar enbart genom att hävda att denne inte vållat skadan.

Sammanfattningsvis, vem som bär ansvaret (och således är ersättningsskyldig) för fel i avlopp i en hyreslägenhet beror på hur skadan orsakats och vem som kan anses bära ansvar för skadans uppkomst. Givet din fråga är det svårt att ge ett mer utförligt svar, men jag hoppas att du fick någon klarhet i din fråga!

Jordabalken hittar du här.

Vänligen,

Jens Ödman
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1852)
2021-01-26 När kan jag få tillbaka depositionen på lägenheten?
2021-01-23 Vad ska man göra om det är dålig luftkvalitet i lägenheten?
2021-01-23 Rätt till kompensation när den förra hyresgästen inte flyttar
2021-01-23 Vad räknas som normalt slitage av hyresrätt?

Alla besvarade frågor (88493)