Vem har ansvar för att en elev kommer till skolan?

Hej

Undrar skolans ansvar att se till att elev kommer till skolan, kontra förälderns ansvar

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

För att finna svaret på din fråga får vi undersöka 7 kap. skollagen (SL) där vi finner reglerna kring skolplikt och rätt till utbildning.

Här är det värt att nämna att skolplikt gäller för barn i Sverige förutsatt att barnet inte varaktigt vistas utomlands eller om det finns andra omständigheter som talar för att barnet inte ska omfattas av skolplikt, se 7 kap 2§ SL. Din fråga är huvudsakligen vem som ansvarar för att barnet tar sig till skolan. Utöver det nämner jag även vem som annars ansvarar för att barnets skolplikt blir uppfylld.

Ansvar för att skolplikten fullgörs finner vi i 7 kap. 20-23§§ SL. Det finns fyra viktiga aktörer i detta. Först och främst är det barnet som ska fullgöra sin skolplikt. Sen är det vårdnadshavare som ansvarar att deras skolpliktiga barn fullgör sin skolplikt, se 7 kap 20§ SL. Därefter har vi hemkommunens ansvar för att ett skolpliktigt barn får sin utbildning, ett slags övergripande ansvar, se 7 kap 21§ SL. Slutligen har vi den så kallade huvudmannen som likt vårdnadshavaren har ett ansvar att det skolpliktiga barnet fullgör sin skolplikt, se 7 kap. 22§ SL. Huvudmannen i detta fall är kommunen om det är en kommunal skola och skolans styrelse om det är en privat skola.

I 7 kap 23§ SL stadgas reglerna om föreläggande och vite. Om det skolpliktiga barnet inte fullgör sin skolplikt och det är vårdnadshavarens ansvar får hemkommunen förelägga elevens vårdnadshavare att fullgöra sina skyldigheter. Detta föreläggande kan förenas med vite.

Kort sagt så kan man säga att vårdnadshavare ansvar för att det skolpliktiga barnet kommer till skolan. Huvudmannen ansvar för att själva skolverksamheten fungerar. Hemkommunen ansvarar för att detta efterföljs.


Du kan läsa mer om detta på skolverkets hemsida, se: https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/skolplikt-och-ratt-till-utbildning


Jag hoppas detta besvarar din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Isak ErikssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Skola och utbildning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo