FrågaPROCESSRÄTTDomstol18/03/2018

Vem handlägger mål efter återvinning efter tredskodom?

Efter en träskodom som återvinns signeras av en domare efter en överklagan , ny rättegång om exakt samma sak tas upp i nytt mål med nytt mål nr. Av samma Domare.

Frågan är det lagligt förfarande kan en ock samma domare medverka eller skriva under i bägge målen? Eller bör en ny lagman ta vid efter det första målet.?

Det känns att domaren hade något personligt agg mot mig, efter den andra domen gick han i pension.

Waldemar.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I det fall tredskodom meddelats i ett mål kan svaranden ansöka om återvinning enligt 44 kap. 9 § rättegångsbalken. Efter återvinning handläggs målet åter av tingsrätten som fortsätter där den slutade när frågan om tredskodom togs upp (44 kap. 10 § st 1 rättegångsbalken). Det finns alltså ingen bestämmelse mot att samma domare inte får ta upp målet igen, utan snarare bör samma domare handlägga målet.

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus SchenkelRådgivare