Vem gör rättidsprövningen vid överklagat mål?

Fråga om överklagande av domar. Jag har förstått att om man vill överklaga en kammarrätts dom till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) som ställer man överklagandet till HFD men skickar det till kammarrätten som har dömt i målet. Kammarrätten ska då rättidsåröva överklagandet. Jag har vidare förstått att om överklagandet kommit in för sent så ska det avvisas. Min fråga gäller vem som i så fall ska avvisa ett för sent inkommet överklagande.

Fråga: Om ett överklagande av en kammarrätts dom kommer in för sent till kammarrätten, vem ska då avvisa överklagandet? Kammarrätten (som gör rättidsprövningen) eller HFD?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är precis så som du skriver - om man vill överklaga en dom från Kammarrätten ska man ställa överklagandet till den högre instansen, i detta fallet HFD, men sända det till Kammarrätten. Kammarrätten gör sedan en rättidsprövning vilket innebär att den endast prövar ifall överklagandet kommit in i tid inom överklagandefristen. I det här läget görs ingen materiell prövning av överklagandet, utan endast ifall det inkommit inom rätt tid (6 a § FPL).

Om överklagandet inkommit för sent ska det avvisas. Avvisandet görs av instansen som gör rättidsprövningen, dvs Kammarrätten ditt exempel (6 b § FPL). Endast om överklagandet inkommit i rätt tid ska överklagandet överlämnas till överinstansen.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna JohanssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”