Vem förvaltar mitt barns arv om jag dör?

Hej, Jag har en fråga angående arv. Jag har en dotter och jag är ogift. Får min dotter alla mina tillgångar och fastigheter om jag skulle gå bort? Om hon är under 18 år, får hon då en förmyndare fram tills 18 års ålder eller behöver jag själv skaffa en eventuell förmyndare? Undrar också om arv kan gå uppåt i trädet, alltså till mina föräldrar? Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Kommer din dotter att ärva dig?

Den legala arvsordningen är indelade i så kallade arvsklasser, där den första arvsklassen ärver först och den tredje arvsklassen sist (2 kap. 1–3 §§ ärvdabalken (ÄB)). Bröstarvingar, det vill säga barn och barnbarn, ärver först (2 kap. 1 § ÄB), såvida inte den avlidne var gift vid sin död. I sådana fall får bröstarvingar och andra efterarvingar vänta med att få ut sitt arv tills den efterlevande maken har avlidit (3 kap. 1–2 §§ ÄB). Detta innebär att om du fortsatt kommer vara ogift vid din död kommer din dotter att ärva dig direkt. 

Kommer din dotter ärva alla dina tillgångar?

En arvsklass måste vara tom, det vill säga det ska inte finnas någon arvinge kvar, innan nästa arvsklass har rätt att ta del av arvet. I och med att det finns en arvinge i den första arvsklassen kommer arvet bara att gå dit. Din dotter är vidare ensam i den arvsklassen, varför hon kommer ärva hela din kvarlåtenskap.  

Kommer din dotter att få en förmyndare om hon är under 18 år?

Om den som ärver är minderårig kommer dennes förmyndare att förvalta arvet (12 kap. 1 § föräldrabalken (FB)). Om barnet står under vårdnad av båda föräldrarna är bägge föräldrarna förmyndare. Om endast en av föräldrarna har vårdnaden är denne däremot ensam förmyndare (10 kap. 2 § FB). Har barnet ingen förmyndare ska domstolen förordna en sådan (10 kap. 5 § FB). Om förordnandet ska göras med anledning av föräldrarnas död och båda eller någon av föräldrarna har önskat någon som förmyndare ska denna person väljas om det inte är olämpligt (10 kap. 7 § FB). Då förmyndarskapet oftast följer vårdnadskapet har 10 kap. 7 § FB inte så stor praktisk betydelse. I 6 kap. 10 a § FB finns dock en liknande bestämmelse gällande vårdnaden. Enligt denna ska den person som någon eller bägge föräldrarna önskat utses till vårdnadshavare, om det inte är olämpligt. Personen kommer på så vis också bli förmyndare åt barnet (10 kap. 3 § FB).

Din dotter måste alltså ha en förmyndare som förvaltar arvet åt henne. Om din dotters mamma har vårdnaden om din dotter kommer hon att bli ensam förmyndare. Skulle du inte vilja att din dotters mamma förvaltar arvet kan du utse en annan person att särskilt förvalta arvet (12 kap. 1 § andra stycket FB). Testamentet måste dock uppfylla vissa formkrav. Det ska vara skriftligt, bevittnas av två vittnen samt skrivas under av dig och de två vittnena (10 kap. 1 § ÄB). Om du istället är ensam förmyndare kommer rätten att utse en person till att vara förmyndare. Detta eftersom hon inte kommer ha någon förmyndare. Du har dock möjlighet att önska en person som du vill ska vara vårdnadshavare och/eller förmyndare. 

Kan arvet gå uppåt till dina föräldrar?

Som sagt är den legala arvsordningen indelade i arvsklasser. Den avlidnes föräldrar tillhör arvsklass två (2 kap. 2 § ÄB), varför dina föräldrar kan ärva dig. Detta förutsätter dock att den första arvsklassen är tom, det vill säga att det inte finns några bröstarvingar. Dina föräldrar ärver således bara dig om din dotter inte lever vid din död. 

Sammanfattning

Din dotter ärver alla dina tillgångar. Då hon inte kan förvalta sin egendom själv kommer hennes förmyndare att förvalta arvet åt henne. Är din dotters mamma förmyndare kommer hon att göra det, såvida du inte i ett testamente utsett någon annan att särskilt förvalta arvet. Är du ensam förmyndare kommer domstolen istället att utse en förmyndare antingen självmant eller utifrån dina önskemål. Slutligen kan dina föräldrar ärva dig men bara om din dotter är avliden vid din död. 

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar, 

Ellinor BäckströmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”