Vem företräder ett dödsbo och vad betyder det?

FRÅGA
Hej, jag är en auktoriserad translator i svenska som bor i sydöstra Polen. Paa er sida läste jag att: "Ett dödsbo är den juridiska person som bildas när någon avlider. Dödsboet omfattar den avlidnes kvarlåtenskap osv.".I registreringsbevisets första del (upplysningar) staar det, att: "Om den registrerade ägaren är ett dödsbo ska naagon som företräder dödsboet underteckna anmälan."Alltsaa, om dödsboet är en juridisk person (ska det vara en människa eller är det ett begrepp?) varför skall naagon företräda dödsboet och underteckna? Kan i det här fallet "ett dödsbo" beteckna "en arvinge"?Blir mycket tacksam för ert svar.Hälsar hjärtligt
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om dödsbon och vem som kan företräda och förvalta dödsbon i olika sammanhang finns i ärvdabalken (ÄB). Du kan se närmare på den lagen här. Jag kommer först förklara betydelsen av begreppet juridisk person och vad ett dödsbo faktiskt är. Sedan förklarar jag vilka personer som kan vara företrädare för ett dödsbo.

Dödsbo - en juridisk person

En juridisk person är en icke-fysisk sammanslutning av något slag. Det kan bl. a. vara ett företag, en organisation eller en förening. Juridiska personer kan rättigheter, skyldigheter, ingå avtal och företa andra rättshandlingar på samma sätt som fysiska personer. Den huvudsakliga skillnaden är att en juridisk person i praktiken inte kan göra sådant som att skriva under avtal, utan det krävs en behörig företrädare som gör detta.

Ett dödsbo är en juridisk person som uppstår när en person avlider och som består av den avlidne personens kvarlåtenskap och skulder. Dödsboet kan sägas träda i den avlidnes plats och finns kvar tills alla skulder har betalats och alla tillgångar har betalats ut till arvingar och testamentstagare. Ett dödsbo kan behöva ingå avtal, betala skulder, avsluta konton m.m. och behöver en behörig företrädare som kan utföra dessa handlingar.

Företrädare för dödsboet

Ett dödsbo företräds som huvudregel av dödsboets delägare. Delägarna i ett dödsbo är den avlidnes arvingar och testamentstagare (ÄB 18:1). Om det finns flera delägare kan de komma överens om att någon av dem ska få en fullmakt att sköta dödsboet själv. Delägarna kan också begära att en domstol ska utse en särskild boutredningsman som får företräda dödsboet istället för delägarna (ÄB 19:1).

Sammanfattning

Ett dödsbo är en juridisk person som kan bli bundet av avtal, ådra sig skulder och företa andra rättshandlingar. För att dödsboet ska kunna göra detta måste en behörig företrädare för dödsboet - ofta en eller flera arvingar - i praktiken utföra handlingarna genom att exempelvis skriva på papper. Enligt texten du citerar i din fråga ska alltså anmälan skrivas under av dödsboet genom att en behörig förvaltare av dödsboet undertecknar den.

Jag hoppas att du med detta har fått svar på din fråga. Vid oklarheter är du välkommen att ställa en följdfråga i kommentarsfältet nedan. Du kan också hitta mer detaljerad information om dödsbon och förvaltningen av dem på konsumentverkets hemsida.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von Bornstedt
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (962)
2021-09-09 Omfattas sambor av "svågerlag" i 10:4 ärvdabalken?
2021-09-08 Vem ärver om arvingar saknas i England? Sanning eller bedrägeri?
2021-09-03 Hur mycket måste en dödsbodelägare betala för att lösa ut andra dödsbodelägare vid arv av fastighet?
2021-08-31 Anhörig avliden utomlands

Alla besvarade frågor (95763)