FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt01/09/2018

Vem fattar beslut i ett barns hälso- och sjukvårdsfrågor?

Är det tillåtet för någon som inte är förälder/vårdnadshavare för ett barn att skriva under/besluta som detta gällande samtycke/ godkännande i tex. hälso och sjukvårdsfrågor?

Lawline svarar

Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att vara vårdnadshavare

Vårdnaden över ett barn regleras i föräldrarbalken (FB). En vårdnadshavare är den eller de individer som har det juridiska ansvaret för ett barn. En vårdnadshavare är oftast även barnets förälder men kan även vara någon som utsetts av en domstol (6 kap. 2 § 1 st FB). En vårdnadshavares juridiska ansvar består tills dess att barnet blir myndigt, det vill säga fyller 18 år. Det är vårdnadshavaren som ansvarar för barnets personliga förhållanden, till exempel hälso- och sjukvårdsfrågor (6 kap. 2 § 2 st FB).

Beslut som rör barnet

Huvudregeln är att det är vårdnadshavaren/vårdnadshavarna som ska ta beslut rörande barnet, däribland beslut i hälso- och sjukvårdsfrågor, i enlighet med föräldrabalken. Det finns givetvis situationer där undantag från denna huvudregel är nödvändigt.

Slutsats

Eftersom din fråga inte specificerar vilken situation som frågeställningen berör är det svårt att ge ett konkret svar på din fråga. Slutsatsen blir är att det i regel är vårdnadshavaren/vårdnadshavarna som ska fatta beslut som rör barnet, men det kan finnas situationer där undantag från denna huvudregel blir tillämpligt.

Hoppas svaret varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning,

Sabrina CuranRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”