Vem får vårdnaden om mitt barn om jag skulle dö?

2020-09-09 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Jag har ensamvårdnad om min son har haft sen han föddes. Hans biologiska "pappa" har inte träffat honom alls på snart 12 år.Sen 7.5 år lever jag med en ny man. Vi har fått 2 gemensamma barn.Min fråga är, om jag dör, vad händer då med min son?Får han bo kvar med sin familj? Om det nu ska utredas och fattas beslut eller hur det nu går till bor han kvar i sitt hem då? Jag tror inte att det finns intresse från den biologiska "pappan" men om det gör det hur stor är risken att han ska tvingas bo med någon han inte känner?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt svensk lag så ska barnets bästa vara avgörande vid frågor som rör vårdnad, boende och umgänge (6 kap 2a § Föräldrabalken). Särskild hänsyn ska tas till risken för att barnet eller någon annan utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa och barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Hänsyn ska även tas till barnets egna vilja, med beaktande av dess ålder och mognad.

Om en förälder som har ensam vårdnad dör så ska rätten på ansökan av den andra föräldern eller på anmälan av socialnämnden anförtro vårdnaden åt den andra föräldern eller, om det är lämpligare, åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare (6 kap 9 § 2 st Föräldrabalken). Vid bedömningen av huruvida den efterlevande föräldern ska få vårdnaden så ska hänsyn tas till vilken relation barnet har till föräldern. Hänsyn ska även tas till om det finns någon annan person som barnet känner sig trygg hos och om denne skulle vilja vara dess vårdnadshavare. Om så är fallet kan det då vara lämpligare att denne får vårdnaden av barnet (Prop 1981/82:168).

I ditt fall har du ensam vårdnad av din son och om du skulle gå bort så skulle din sons biologiska far kunna ansöka om vårdnaden av honom. Det innebär dock inte att han automatiskt skulle få vårdnaden. Rätten måste som sagt ta hänsyn till vad som är bäst för din son. De måste även ta hänsyn till vilken relation den efterlevande föräldern har med barnet och om det finns någon annan som eventuellt skulle vara lämpligare som vårdnadshavare. Med tanke på att din son inte har träffat sin biologiska far på över 12 år och därmed inte har någon relation till honom så bör vårdnaden inte anförtros honom. Din son har dessutom levt tillsammans med dig och din sambo som även är far till din sons syskon, vilket talar för att din sambo bör vara lämpligare som vårdnadshavare. Din son är dessutom äldre än 12 år och man bör därför ta hänsyn till hans egna vilja. Risken att din son tvingas bo med någon han inte känner är väldigt liten eftersom rätten måste ta hänsyn till vad som är bäst för honom och hans egna vilja. Att separeras från sina syskon och leva med någon han inte känner bör inte anses vara ett lämpligt alternativ.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Vanessa Hannah
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (757)
2020-09-30 Hur ansöker man om ensam vårdnad?
2020-09-28 Vilka omständigheter beaktas i vårdnadstvister?
2020-09-27 Vem ska skjutsa barnen vid överlämning mellan hemmen då den ena föräldern flyttar till en ny kommun?
2020-09-15 Kan fadern avsäga sig vårdnaden för vårt barn?

Alla besvarade frågor (84717)