Vem får vårdnaden om mina barn om jag dör?

2016-05-14 i Barnrätt
FRÅGA
Hej!Om jag som ensam vårdnadshavare dör, vem får då vårdnaden om mina underåringa barn? Barnens pappa avsa sig vårdnaden och umgängesrätten för några år sedan och jag vill inte att barnen hamnar hos honom. Kan jag skriva något testamente som gör att mina föräldrar blir vårdnadshavare om jag dör?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Sammanfattning

Om du som ensam vårdnadshavare dör, så blir vad som anses bäst för dina barn avgörande för vem som ska få vårdnaden om dem. Utifrån det du berättar så kan det faktum att deras pappa har avsagt sig vårdnad och umgänge tala mot att det blir han som får vårdnaden.

Du kan lämna ett önskemål kring att du vill att dina föråldrar blir vårdnadshavare om du dör, men önskemålet blir inte bindande. Önskemålet måste inte skrivas i ett testamente men det kan ändå vara klokt att skriva det i ett sådant.

Utredning

Frågor kring vårdnad av barn regleras främst i kapitel 6 i Föräldrabalken (FB).

Av FB 6:9 st. 2 framgår att om ett barn har bara en vårdnadshavare och vårdnadshavaren dör, så ska vårdnaden ges till den andra föräldern, under förutsättning att det inte är lämpligare att vårdnaden ges till en särskilt förordnad vårdnadshavare.

Vid bedömningen av vad som är lämpligast är barnets bästa avgörande och det beaktas särskilt vilken relation barnet har till den efterlevande föräldern och till andra vuxna personer, exempelvis andra släktingar. Det är av stor betydelse att barnet så snart som möjligt får anknytning till någon som barnet kan känna förtroende för och som kan erbjuda stabilitet. Att dina barns pappa avsade sig vårdnad och umgänge för några år sedan kan tala för att det är lämpligare att någon annan än han får vårdnaden. Om dina barn har en bra relation till dina föräldrar så talar det för att de i så fall skulle få vårdnaden.

Utses någon annan än barnens pappa till vårdnadshavare så ska någon som är lämpad att ge barnet omvårdnad, trygghet och en god fostran väljas, se FB 6:10a st. 1. Av FB 6:10a st. 4 framgår att om båda föräldrarna dött så ska föräldrarnas önskemål kring vem de önskar till vårdnadshavare följas, om det inte är olämpligt. FB 6:10a st. 4 blir alltså inte direkt tillämpligt om endast du dör och barnens pappa fortfarande lever, men bestämmelsen ger uttryck för att hänsyn kan tas till den döde vårdnadshavarens vilja och jag tror att om dina barns pappa inte får vårdnaden så ligger det nära till hands att i vart fall närmare undersöka ditt önskemål. Rent generellt anses det vara olämpligt att följa förälderns önskemål om barnet har nått en viss mognad och motsätter sig till att den önskade personen blir vårdnadshavare eller att förhållandena har ändrats på ett sätt som gör att det blir olämpligt att följa önskemålet. Rent generellt så kan det vara olämpligt att väldigt gamla far- eller morföräldrar får vårdnaden om väldigt unga barn, men det görs alltid en prövning i det enskilda fallet. Sammanfattningsvis så blir vad som är bäst för dina barn avgörande för beslutet kring vem som ska få vårdnaden om du dör, se FB 6:2a.

Det finns inga formkrav för hur önskemålet ska uttryckas, men det måste gå att bevisa i efterhand. Det kan därför vara bra att lämna önskemålet i ett testamente, eftersom du då lämnar önskemålet skriftligt och i ett dokument som kommer att granskas vid din död.

Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor. Om du undrar något mer är du välkommen att kontakta oss igen. Vill du boka tid med en jurist så kan du även vända dig till Familjens jurist, som är vår samarbetspartner inom familjejuridik, via http://lawline.se/boka.

Vänliga hälsningar,

Martin Amnell
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1647)
2021-03-02 Hur kommer vi överens om kostnader vid växelvis boende?
2021-02-28 Byte av skola vid gemensam vårdnad
2021-02-28 Kostnadsfördelning vid umgängesresor
2021-02-28 Samarbetssamtal med någon annan än en förälder

Alla besvarade frågor (89867)