FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt20/05/2019

Vem får vårdnaden om min son om jag dör?

Hej, jag har ensamvårdnad om min son på 4år och har haft det sedan han föddes.

Pappan har träffat honom några få gånger under hans första levnadsår men sedan ingen kontakt.

Han har valt att leva ett liv med droger och kriminalitet och bor i en 1a tillsammans med sin mamma och har ingen kontakt med sin son.

Nu till min fråga: Vem får vårdnaden om min son ifall jag dör?

Har en sambo som levt med oss i 3år som tar hand om honom har han möjlighet att få vårdnaden? Skulle han ha större möjlighet ifall vi var gifta?

/Orolig mamma

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår att du är orolig, och jag ska försöka förklara hur situationen ser ut rent juridiskt så gott jag kan.

Regler om vårdnad finns i Föräldrabalken (FB).

Du skriver att du har ensam vårdnad om din son på 4 år. Skulle du avlida ska rätten ge vårdnaden om din son antingen till hans pappa eller till särskild förordnade vårdnadshavare. Vem som får vårdnaden beror på vad som är lämpligast (6 kap. 9§ 2 stycket FB).

Vid en sådan lämplighetsbedömning ska rätten ta hänsyn till vad som anses vara barnets bästa. Här ska särskilt beaktas in inte bara vilken relation barnet har till sin kvarlevande förälder, utan också andra släktingar eller styvförälder. Det är av stor betydelse att barnet så snart som möjligt får anknytning till någon som barnet kan känna förtroende för och som kan erbjuda ett stabilt förhållande.

Du har skrivit att barnets pappa enbart har träffat honom ett fåtal gånger under din sons första levnadsår, och att de sedan inte haft kontakt. Du har också skrivit att han har ett liv av kriminalitet och droger samt bor med sin mamma i en etta. Utifrån detta är min bedömning att han knappast kan anses ha en stadig relation till din son eller kunna erbjuda ett stabilt förhållande för honom. Med stöd i detta kan det vara svårt att argumentera för att han ska anses vara lämplig som vårdnadshavare ifall du skulle gå bort.

Du frågar också om din sambo kan få vårdnad över din son, och om det skulle vara större chans till detta om ni gifte er. Det är fullt möjligt för din sambo att bli särskilt förordnad vårdnadshavare för din son även om ni inte är gifta (RH 1983:54). Detta beror på vad domstolen anser vara bäst för barnet. Det är möjligt att domstolen kan anse att ett äktenskap mellan er kan tyda på större stabilitet, men det som det ytterst kommer att handla om är frågan om barnets bästa.

Mitt råd till er är att du ska skriva vem du vill ska få vårdnad om din son om du skulle avlida i ett testamente. Har du gjort det ska domstolen nämligen ge vårdnaden till den person du vill ska få vårdnaden, om det inte är olämpligt (6 kap. 10a§ 4 stycket FB).

Sammanfattningsvis är min bedömning att det, utifrån det du skrivit, inte är troligt att din sons pappa skulle få vårdnaden ifall du skulle gå bort. Eftersom du skriver att din sambo har tagit hand om din son är det möjligt att din sambo kan få vårdnaden. Skulle du dessutom skriva in i ditt testamente att du vill att din sambo ska få vårdnad om din son är det än mer troligt att din sambo skulle få vårdnaden.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Emelie LövgrenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”