Vem får vårdnaden om förälder med ensam vårdnad avlider?

2019-09-05 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej. Jag undrar vad som gäller. Vid separationen hade jag vårdnaden om våra 2 döttrar och maken hade vårdnaden om våra 2 söner. Jag har haft varannan vecka umgänge. Barnen är vuxna utom den yngsta sonen som är 17 år. Pappan dog nu ( han var omgift men dom hade inga barn gemensamt) , hur blir det med vårdnaden om sonen? Jag varken röker, dricker, tar droger och har heller aldrig slagit mina barn, har aldrig varit dömd för något heller, haft en parkeringsbot. Så jag är inte dömd kriminell. Får jag vårdnaden nu? Hur och vad gör man. M v h /
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

När det gäller frågor om barns vårdnad, boende och umgänge är det alltid barnets bästa som är avgörande. Det rör sig om en bedömning av domstolen, varför det är svårt att ge ett rakt svar på om du kommer att tilldelas vårdnaden eller inte. I svaret nedan presenteras de bestämmelser i föräldrabalken (FB) som blir tillämpliga i ditt fall.

Domstolen bestämmer vem som blir vårdnadshavare för din son

Huvudregeln då en förälder med ensam vårdnad avlider är att rätten anförtror vårdnaden till den efterlevande föräldern om den föräldern bedöms vara lämplig som vårdnadshavare.

Undantagsvis ska en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare utses istället om det skulle vara lämpligare. Det kan exempelvis vara en släkting, styvförälder eller annan vuxen som barnet har en god och nära relation till (FB 6 kap. 9 § andra stycket).

Barnets bästa

Rättens beslut föregås alltid av en bedömning av den/de tilltänkta vårdnadshavarna och vilken lösning som får anses vara bäst för barnet (FB 6 kap. 2a §). Rätten ska förordna en person som är väl lämpad att ge barnet omvårdnad, trygghet och en god fostran. Särskilt viktigt är barnets säkerhet, och att barnet inte riskerar att utsättas för övergrepp eller på andra sätt fara illa. Man fäster även vikt vid barnets behov av en nära och god kontakt med sin förälder, och vilken relation barnet har till denne.

Barnets levnadssituation och individuella behov ger underlag för rättens bedömning liksom barnets egen inställning i frågan, vilket är beroende av barnets mognad och ålder. Eftersom din son är 17 år gammal och närmar sig myndighetsåldern kommer rätten sannolikt att ta del av hans önskemål, och får ha starka skäl till att förordna en person som vårdnadshavare mot din sons vilja.

Den efterlevande föräldern kan ansöka om att få vårdnadsfrågan prövad av domstolen

Du som är dins sons förälder kan ansöka om att få vårdnaden. Socialtjänsten är också behörig att göra en anmälan om att vårdnad ska förordnas (FB 6 kap. 9 § andra stycket).

En sådan ansökan gör du genom att kontakta tingsrätten där din son har sin hemvist (FB 6 kap. 17 § första stycket). Detta gör du i en skriftlig handling där du att anger att du yrkar på att få vårdnad om sonen, omständigheter till stöd för detta och eventuell bevisning, förenat med dina kontaktuppgifter (Se Lag om domstolsärenden 4 § - 6 §).

Sammanfattning och bedömning

Det är inte möjligt att ge ett säkert besked på hur domstolen kommer att förordna om vårdnaden eftersom en individuell bedömning måste göras där hänsyn tas till din sons situation.

Din lämplighet som vårdnadshavare kommer att uppskattas av rätten, tillsammans med en bedömning av vad som är barnets bästa. Din sons åsikt kommer sannolikt att vara viktig i bedömningen. Vanligtvis, och i första hand, ska vårdnaden tilldelas barnets efterlevande förälder, varför jag bedömer dina chanser som goda.

Jag hoppas att detta svar kan vara till hjälp för dig. Om du tror att du behöver mer ingående hjälp eller har frågor av personlig karaktär kan du kontakta vår telefonrådgivning på telefonnummer 08- 533 300 04, vardagar mellan kl. 10-16. Det är gratis vid första kontakten.

För hjälp med att upprätta en handling till tingsrätten eller annan mer kvalificerad juridisk hjälp kan jag rekommendera dig att kontakta våra duktiga jurister på Lawlines juristbyrå.

Lycka till!

Hanna Lindqvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (843)
2021-06-07 Kan en förälder att hindra den andra föräldern från att träffa en ny partner och presentera hen inför barnet?
2021-06-04 Kan jag flytta trots gemensam vårdnad?
2021-05-31 Barnets boende efter en skilsmässa
2021-05-31 Verkställighet av dom

Alla besvarade frågor (93065)