FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt31/05/2015

Vem får vårdnaden om ensam vårdnadshavare går bort?

Hej.

Om jag skulle gå bort.. Vem kommer mina barn hamna hos då? Jag har ensam vårdnad då deras pappor aldrig velat ha dom! Inte ens träffat dom. Kan jag bestämma vem som får vårdnaden om de skulle hända mig något!!??

Mvh Camilla

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga.

6 kap. 9 § andra stycket föräldrabalken anger att om en förälder som är ensam vårdnadshavare går bort, ska domstolen efter ansökan av den andra föräldern eller på anmälan av socialnämnden anförtro vårdnaden till den andra föräldern, eller åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare om det är lämpligare. I domstolens prövning av vem som är lämpligast att anförtro vårdnaden åt är barnens bästa avgörande. Domstolen bör särskilt beakta under vilka förhållanden barnen levt och vilka relationer barnen har haft till sin andra förälder eller andra vuxna personer, t.ex. styvförälder eller andra släktingar. Domstolen bör se till så att barnen så snart som möjligt får anknytning till någon som de kan känna förtroende för och som kan erbjuda ett stabilt förhållande. Om dina barn aldrig har haft någon kontakt med sina pappor är det därför stor chans att någon annan skulle anförtros vårdnaden. Det är oftast någon som barnen har personlig kontakt och är släkt med som förordnas till särskild vårdnadshavare.

Den som förordnas till särskild vårdnadshavare ska vara lämpad att ge barnen omvårdnad, trygghet och en god fostran, enligt 6 kap. 10a § föräldrabalken. För syskon ska i första hand samma person anförtros vårdnaden. Ett önskemål om vem som ska anförtros vårdnaden från en avliden vårdnadshavare ska beaktas av domstolen, och den önskade personen blir vårdnadshavare om det inte är olämpligt. Du har alltså rätt att ha ett önskemål om vem som ska bli vårdnadshavare om du skulle gå bort, men du kan inte bestämma det. Om domstolen inte skulle bedöma att den person du önskar var lämplig, skulle den förordna någon annan. För att domstolen ska veta om ditt önskemål om du skulle gå bort är det bra om du skriver ner det och berättar det för personer som du har förtroende för. Om barnen har nått tillräcklig mognad och motsätter sig att den person du önskat blir vårdnadshavare anses det olämpligt att den personen får vårdnaden, och domstolen bör då förordna någon annan.


Hoppas detta ger svar på dina funderingar.

Vänliga hälsningar,

Caroline OravaRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000