Vem får vårdnaden om barnet vid dess födsel om föräldrarna inte är gifta?

2016-11-22 i Barnrätt
FRÅGA
HejJag har en fråga angående vårdnad om barn. Jag undrar ifall det är som så att mamman till barnet får ensam vårdnad automatiskt ifall mamman och pappan inte bor ihop eller är gifta/förlovade.. Alltså om barnet föds och mamma och pappa inte är sambo eller gifta går då hela vårdnaden till mamman automatiskt ? Hade verkligen uppskattat svar. Med mycket vänliga hälsningar Alban
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 6 kap. 3 § 1 st. Föräldrabalken (FB) här står barnet från födseln under vårdnad av båda föräldrarna, om dessa är gifta med varandra. Är föräldrarna inte gifta när barnet föds, innehar modern ensam vårdnad. Ingår senare föräldrarna äktenskap med varandra så står barnet från den tidpunkten under vårdnad av dem båda, om inte rätten innan dess har anförtrott vårdnaden åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. För det fall att endast en förälder innehar vårdnaden om barnet och de båda föräldrarna vill utöva vårdnaden gemensamt, ska rätten på talan av dem båda besluta i enlighet med deras begäran. Detta förutsätter dock att det inte är uppenbart att gemensam vårdnad är oförenlig med barnets bästa. Se 6 kap. 4 § 1 st. FB här . För att uppnå gemensam vårdnad kan detta även ske genom registrering hos Skatteverket, efter anmälan av båda föräldrarna till socialnämnden eller Skatteverket. Det sistnämnda alternativet kan dock endast ske under förutsättning att barnet är folkbokfört i Sverige, vilket du kan läsa i 6 kap. 4 § 2 st. FB här .

Sammanfattningsvis kommer modern att få ensam vårdnad om barnet vid födseln, om föräldrarna inte är gifta med varandra. För att få gemensam vårdnad om barnet kan detta emellertid ske genom rättens beslut eller, om barnet är folkbokfört i Sverige, efter anmälan hos socialnämnden eller Skatteverket.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga och lycka till!

Med vänlig hälsning

Sara Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1546)
2020-10-20 Rätt att neka den andre förälder barnets pass?
2020-10-16 Kan en förälder förhindra den andre föräldern från att träffa barnen?
2020-10-16 Föräldrars beslutanderätt vad gäller skolval
2020-10-15 Mor- och farföräldrars rätt till umgänge med barnbarn

Alla besvarade frågor (85187)