Vem får vårdnaden om barnet när ena föräldern dör?

2016-01-10 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej. Min dotter har en son tillsammans med en kille som inte vill ha någon kontakt med vare sig henne eller barnet. Dottern är tilldömd enskild vårdnad i tingsrättsförhandling. Fråga: Vad skulle hypotetiskt ske gällande barnet om dottern skulle gå bort i olycka eller dylikt. Finns trots allt en hotbild sedan tidigare. Alltså, vem skulle få vårdnaden?Tacksam för svar
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Reglerna om vårdnad, boende och umgänge finns i Föräldrabalkens 6:e kapitel som du hittar här. Som huvudregel utses den andre föräldern som ny vårdnadshavare om din dotter skulle gå bort. Om det anses lämpligare anförtros istället vårdnaden åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. Det kan till exempel vara släktingar eller gudföräldrar.

Vid lämplighetsbedömningen tas hänsyn till barnets bästa och där väger man bland annat in risken för övergrepp. Barnets egen vilja beaktas i relation till dess ålder och mognad. Din dotter kan själv skriva ner vem hon tycker ska få vårdnaden om barnet i händelse av hennes bortgång. Då bör hon även motivera varför barnets far inte är lämpligt.

Vänligen,

Pernilla Friman
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (758)
2020-10-06 Trakasserier på sms och vårdnad om barn
2020-09-30 Hur ansöker man om ensam vårdnad?
2020-09-28 Vilka omständigheter beaktas i vårdnadstvister?
2020-09-27 Vem ska skjutsa barnen vid överlämning mellan hemmen då den ena föräldern flyttar till en ny kommun?

Alla besvarade frågor (85160)