FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt07/11/2017

Vem får vårdnaden om barnen om den ena föräldern avlider?

Hej! Jag har en fråga gällande mina barn.

Jag har två barn som är 11 år respektive 7 år, och jag har ensam vårdnad sedan 2 år tillbaka.

Jag bor ca 50 mil ifrån pappan och barnen träffar pappan ca 2 ggr om året. Pappan riskerar nu ett livstids fängelsestraff, och min fråga är då vad som skulle kunna hända med mina barn om jag skulle dö, och om då deras pappa sitter i fängelse.

Jag är sedan 3 år tillbaka, gift med en annan man och vi har ett gemensamma barn ihop.

Skulle min man på något sätt få ha mina barn boende hos sig eller vad skulle kunna hända?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om den ene föräldern avlider ska vårdnaden övergå till den andre föräldern eller till en särskilt förordnad vårdnadshavare

Om den ena föräldern har ensam vårdnad om barnen och avlider ska vårdnaden som huvudregel gå över på den andre föräldern. Om det anses lämpligare ska istället en (eller två) särskilt förordnade vårdnadshavare utses. (6 kap. 9 § 2 st. föräldrabalken.) Det är vårdnadshavaren (eller vårdnadshavarna) som bestämmer bl.a. vart barnen ska bo (6 kap. 11 § och 13 § föräldrabalken).

Barnets bästa är avgörande

Avgörande vid alla beslut när det gäller vårdnad om barn är vad som är bäst för barnen (6 kap. 2 a § föräldrabalken). Om barnens pappa sitter i fängelse på livstid kommer en sådan särskilt förordnad vårdnadshavare med allra största sannolikhet att förordnas för dina barn; det kan knappast anses vara bäst för barnen att stå under ensam vårdnad av en person som sitter i fängelse.

En särskilt förordnad vårdnadshavare ska vara lämplig

En särskilt förordnad vårdnadshavare ska vara en person som är lämpad att ge barnen omvårdnad, trygghet och en god fostran (6 kap. 10 a § föräldrabalken). I ert fall låter det som att din man skulle vara ett naturligt förstahandsval om du gick bort, särskilt med hänsyn till att ni också har ett gemensamt barn. Det kommer dock att vara socialnämnden i er kommun som utreder vårdnadsfrågan, och ytterst är det en domstol som avgör vem som ska få vårdnaden om dina barn.

Slutsats

Det är fullt möjligt att dina barn får bo hos din man om du skulle gå bort. Det viktigaste att känna till är att barnens bästa alltid är avgörande när det gäller beslut om vårdnad om barn.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Hälsningar,

Viktor SvenssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000