Vem får vårdnaden när man är ogifta?

2017-10-09 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej. Jag och min pojkvän har gått isär och vi ska ha barn om 5 veckor. Vi kan inte prata längre då vi bara bråkar tyvärr. Vi bodde tsm i min lägenhet som jag började hyra innan vi vart tsm. Vi bodde tsm i nästan 6 år och han betalade bara 3 hyror under den tiden. Nu kräver han att han vill ha tillbaka pengarna för dom där 3 hyrorna som han betala. Måste jag betala tillbaka dom pengarna till han ? Med tanke på att vi bodde tsm och så många hyror som jag har betalat. Sen påstår han att han kommer få hela vårdnaden av vårt barn då han har jobb och får lön. Jag är arbetslös och får pengar från försäkringskassan. Stämmer det ? Mvh mathilda
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din första fråga rör om din före detta sambo kan begära tillbaka pengar för de hyror han har betalat medan ni bodde tillsammans.

Som sambos har man ingen försörjningsplikt eller någon skyldighet att dela upp kostnader lika emellan varandra. Utgångspunkten kan man säga är att var och en står sina egna kostnader. Jag skulle säga att om ni inte hade någon annan form av överenskommelse så finns det ingen generell grund för att din f.d. sambo skulle kunna kräva tillbaka utlägg för hyror. Nu vet inte jag om han också stod på hyreskontraktet som hyresgäst, om han gjorde det hade han ju även gentemot hyresvärden en skyldighet att tillsammans med dig prestera betalning av hyran. Svaret på frågan bygger därmed egentligen mest på vad ni har kommit överens om, har ni kommit överens om att han ej ska behöva stå för några boendekostnader så kan han ha en rätt att kräva tillbaka pengarna, men i övrigt så verkar det som att det inte finns någon sådan grund.

Avseende din andra fråga så rör den huruvida din f.d. sambo kommer få ensam vårdnad om ert gemensamma barn.

När ett barn föds och mamman inte är gift så sker en s.k. faderskapsutredning. I första fall går det endast ut på att mamman får ange vem som är far till barnet och pappan får bekräfta detta (1 kap. 4 § FB). Om inte det går så görs en mer noga utredning.

Att ha vårdnad om barnet innebär att man har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (6 kap. 11 § FB), observera att fråga om boende och umgänge är en annan sak. En förälder kan t.ex. ha vårdnaden om ett barn utan att barnet stadigvarande bor hos föräldern. När föräldrarna till ett barn inte är gifta vid födelsen så får modern ensam vårdnad av barnet (6 kap. 3 § FB). Domstolen kan besluta om gemensam vårdnad eller att den andra föräldern får ensam vårdnad efter ansökan av föräldern (6 kap. 5 § FB). Vid denna bedömning så tar domstolen hänsyn till föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet och rätten får inte besluta om gemensam vårdnad om båda föräldrarna motsätter sig det. Ändring av vårdnaden kan även ske genom skriftligt avtal som godkänns av socialnämnden.

Svaret på din fråga blir därmed att utgångspunkten är att du har ensam vårdnad om barnet eftersom att du och barnets pappa inte är gifta. Pappan kan dock ansöka om att ni ska ha gemensam vårdnad om barnet eller att han ska få ensam vårdnad. I frågor om barn så ska man alltid utgå ifrån barnets bästa och oftast så anses det vara barnets bästa att föräldrarna har gemensam vårdnad, om inte det finns en stark oförmåga att samarbeta mellan föräldrarna. Jag kan inte svara på huruvida han skulle kunna ha större möjlighet att få ensam vårdnad eftersom att det är flera faktorer som spelar in i den bedömningen, men det faktum att du får ersättning från försäkringskassan är inte i sig en anledning till att du inte skulle kunna ha kvar vårdnaden.

Hoppas du känner att du har fått svar på dina frågor, om du vill ha närmare och mer precis rådgivning så kan du boka tid med en utav våra verksamma jurister eller ringa in till vår gratis telefonrådgivning. Föräldrabalkens (FB) bestämmelser hittar du här.

Vänligen,

Fanny Rudén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?