Vem får vårdnaden av mitt barn om jag som ensam vårdnadshavare dör?

2020-01-30 i Barnrätt
FRÅGA
Hej! Jag har en fråga, vad händer med min 6åriga son om jag dör? Jag har ensam vårdnad om honom då den biologiska pappan gick med på att säga upp vårdnaden pga dom knappt umgås osv , min sambo är en bra bonuspappa till honom. Får han vårdnaden om jag dör? Eller behöver min sambo adoptera honom för att få den rätten eller hur fungerar det?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Ifall att du avlider innan din son fyllt 18 år kan antingen ditt barns pappa göra en ansökan eller socialnämnden i din kommun göra en anmälan om att domstolen ska bestämma vem som ska få vårdnaden. Antingen kan den andra föräldern, i ditt fall din sons pappa få vårdnaden eller om domstolen anser att det är lämpligare – en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. Det som avgör vem som får vårdnaden är omständigheter så som vem som har bäst förutsättningar att ge barnet omvårdnad, trygghet och god fostran. Även vilken relation barnet har till tänkbara vårdnadshavare kommer vägas in. Ju äldre ditt barn blir, desto mer kan han själv få inflytande i den bedömningen.

(6 kap 2 a § och 9 § föräldrabalken - FB).

Det finns också en regel som tar sikte på att en vårdnadshavares angivna vilja ska beaktas i valet av ny vårdnadshavare. Om du upprättar exempelvis ett testamente där det framgår att din önskan är att din sambo ska få vårdnaden om din son i händelse av din död kommer domstolen ta hänsyn till detta. Det är dock inte bindande utan frågan kommer alltid avgöras med hänsyn till vad som anses lämpligast och bäst för din son. Den här regeln tar främst sikte på om båda föräldrarna är döda men den ger ändå en indikation på att din vilja kan få betydelse eftersom du är ensam vårdnadshavare.

(6 kap 10 a § FB)

Gällande adoption kan din sambo adoptera din son. Domstolen prövar om det är lämpligt att adoptionen äger rum och även i detta fall vägs din sons vilja och bästa in. Ni ansöker om adoption i tingsrätten. Om adoptionen godkänns kommer din sambo bli vårdnadshavare till din son så snart domen vunnit laga kraft.

(4 kap 6 § och 22 § FB).

Jag hoppas att du fått svar på dina frågor.

Vänligen

Maya Hempel
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll