Vem får vårdnaden av barnet om förälder med ensam vårdnad avlider?

2019-03-02 i Barnrätt
FRÅGA
Hej,Jag är född 1951 och har ensam vårdnad till min son som är född 2004 och som bor heltid hos mig och min sambo.Sonens mamma är född 1965 och bor ensam.Jag tilldelade ensam vårdnad till min son av Tingsrätten i november 2009.Vad händer om jag skulle avlida innan min son fyller 18 år och blir myndig?Går då vårdnaden automatiskt över till sonens mamma eller gör myndigheterna en prövning om hon är lämplig som vårdnadshavare eller ej?Min son vill inte bo hos sin mamma utan vill hellre bo kvar i vår hyresrätt tillsammans med min sambo.Kan min sambo få vårdnaden om jag skulle avlida?Jag har i mitt testamente en paragraf "Särskilt om förvaltare och vårdnad" som innebär att jag har utsett min dotter som är född 1974 såsom "särskild förvaltare" och det är min vilja och önskan att min dotter ska erhålla vårdnaden om min son, dock med beaktande av hans vilja vid det tillfället.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det kan vara bra att veta att bedömningen om vårdnad ska göras utifrån det enskilda fallet, och det därför är svårt att avgöra hur utgången i ett framtida vårdnadsmål kommer att bli. Jag hoppas ändå att svaret jag presenterar kan ge förståelse för och skapa en bild av de bestämmelser som kan bli aktuella i situationen du beskriver samt de generella regler och bedömningskriterier som domstolen ska beakta i ett mål om vårdnad av barn.

För att svara på din fråga kommer jag att använda mig av föräldrabalken (FB) som innehåller bestämmelser för vårdnad av barn.

Domstolen beslutar om vem som blir vårdnadshavare till barnet

Om du som är ensam vårdnadshavare till ditt barn avlider före barnet fyllt 18 år ankommer det på domstolen att bestämma vem som ska bli vårdnadshavare. Först ska det ske en ansökan till domstolen om att ta upp målet om vårdnad, och det är endast ditt barns mamma eller Socialnämnden som får göra det (ej din sambo eller din dotter). Därefter är det upp till domstolen att anförtro vårdnaden antingen till barnets mamma, eller till en särskilt förordnad vårdnadshavare (FB 6 kap. 9 § andra stycket).

Det finns därför en möjlighet att din sambo eller dotter kan få vårdnaden om ditt barn, som särskilt förordnad vårdnadshavare. Eftersom din dotter är myndig finns det inte något formellt hinder mot att hon blir vårdnadshavare till sin omyndiga bror (FB 6 kap. 10a § första stycket).

Det krävs att den som ska få vårdnad om barnet är väl lämpad till uppdraget. Domstolen ska förordna en person som är väl lämpad att ge barnet omvårdnad, trygghet och en god fostran.

Barnets bästa ska vara avgörande i mål om vårdnad

Vid frågor om vårdnad ska domstolen fästa särskild vikt vid barnets bästa, vilket ska vara avgörande för vem som får vårdnaden av barnet. Det är barnets individuella behov och förutsättningar, såväl som barnets egen vilja, som avgör vad som blir bäst för barnet. I takt med att barnet blir äldre, får barnets åsikt i frågan allt större betydelse. Eftersom din son är i tonåren och närmar sig myndighetsåldern ska hans vilja ha stor betydelse i ett vårdnadsmål, och kan vara avgörande för vem som ska bli vårdnadshavare. Den relation din son har till din sambo, såväl som till sin syster och sin mor har betydelse för domstolens bedömning. Domstolen tar även hänsyn till barnets levnadssituation. Att din son bor hos din sambo, och vill bo kvar där, talar för att din sambo kan bli särskilt förordnad vårdnadshavare (FB 6 kap. 2a §).

Något som domstolen särskilt ska beakta i bedömningen är barnets behov av en nära och god kontakt med sina föräldrar (FB 6 kap. 2a § andra stycket). Detta betyder dock inte att vårdnaden kommer att tilldelas din sons mamma per automatik.

Den avlidne förälderns vilja ska vägas in i bedömningen

Du nämner i din fråga att du har angett ett önskemål i ditt testamente om att din dotter ska bli vårdnadshavare till din son, med beaktande av hans vilja vid det tillfället. Detta kallas ibland för ett "vårdnadstestamente". Din sista vilja ska respekteras, och vägs in i domstolens bedömning av vem som får vårdnaden (FB 6 kap. 10a § fjärde stycket). Det finns dock inte några garantier för att domstolen följer din önskan då barnets bästa ska vara avgörande i vårdnadsfrågan.

Sammanfattning

Domstolen bestämmer vem som blir vårdnadshavare för din son vid händelse av din bortgång. Det finns goda möjligheter att din sambo blir din sons vårdnadshavare om sonen önskar det och sambon är villig att ta på sig ansvaret. Barnets mamma blir inte automatiskt vårdnadshavare till sonen, men en bedömning av sonens behov av en god och nära kontakt med sin förälder måste göras av domstolen. Din önskan om vem som blir sonens vårdnadshavare ska beaktas av domstolen, men det viktigaste är en bedömning av vad som är det bästa för din son, och vem som är bäst lämpad att bli hans vårdnadshavare.

Jag hoppas att jag har kunnat ge dig hjälp på vägen med dina funderingar!

Med vänlig hälsning,

Hanna Lindqvist
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1174)
2019-05-20 Böter från kollektivtrafik - vem hamnar hos kronofogden?
2019-05-20 Vem får vårdnaden om min son om jag dör?
2019-05-18 Hur bestämmer man var barnen ska gå i skola vid gemensam vårdnad?
2019-05-18 Rätt till umgänge med sitt barn

Alla besvarade frågor (69131)