Vem får vara vittne till testamente?

Hej. Jag är sambo sedan många år tillbaka. Nu har jag blivit tillfrågad att bevittna min sambos pappas moster testamente. Kan jag bevittna det deras testamente även om min sambos pappa ärver?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det ska inte vara några problem för dig att bevittna din sambos pappas mosters testamente. Regleringen om testamenten finns i ärvdabalken och där regleras också vem som får vara vittne och jag går igenom de regler som finns här nedanför.

Vem får vara vittne?

Det som regleras i lagtext är vilka som inte får vara vittnen, vilka är: (10 kap. 4 § 1 st. äktenskapsbalken)

Den som är under 15 år

Den som, på grund av en psykisk sjukdom, inte förstår betydelsen av vittnesbekräftelsen.
Testatorns (den som skrivit testamentet, i det här fallet din sambos pappas moster) make/maka.
Testatorns sambo
Någon som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap till testatorn.
Testatorns svåger.
Testatorns syskon

Då du inte är i någon av dessa relationer till din sambos pappas moster så är det inte något problem på grund av detta. Men sen måste man också kolla reglerna om att man inte får använda en arvtagare eller dennes släktingar som vittne, dessa personer är: (10 kap. 4 § 2 st. äktenskapsbalken)

Arvtagaren själv.
Arvtagarens make eller sambo.
Arvtagarens syskon.
Arvtagarens släktingar i rätt upp-och nedstigande led.
Arvtagarens svåger.
Arvtagarens förmyndare, god man eller förvaltare.
Ledamöter av en bolagsstyrelse, en förening, ett trossamfund eller en stiftelse.

Dessa får man kolla i relation till din sambos pappa men du är inte heller här i något släktskap med honom som kan påverka.

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen med en ny fråga.

Mathilda WihlborgRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning