Vem får vara god man vid en förrättning?

Hej!

Jag undrar om en avliden persons barnbarn kan vara förrättningsman till en bouppteckning, om den avlidnes barn fortfarande är i livet och således är dödsbodelägare eller efterarvinge? Finns det krav på att förrättningsmannen ska vara myndig?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Regler gällande bouppteckning regleras i Ärvdabalken (ÄB) (https://lagen.nu/1958:637).

När en boutredning är klar ska en kallelse skickas för förrättandet av bouppteckning vilket sker av av exempelvis dödsbodelägare eller boutredningsman. Till förrättningen ska också två goda män kallas för att se över att bouppteckningen går rätt till och det är dessa goda män jag utgår ifrån att du menar med ordet förrättningsman. I vardagligt tal används ibland förrättningsmän medan i lagtext benämns det goda män.

Att dessa ska kallas till förrättningen regleras i 20 kap. 2 § ÄB (https://lagen.nu/1958:637#K20P2S1) De krav som finns i lagtext gällande goda män är att det inte får vara en dödsbodelägare samt att det ska vara personer som är kunniga och trovärdiga. Det finns inga jävsregler förutom att man inte får vara dödsbodelägare. Det är sedan de goda männen som ska intyga att allt har blivit riktigt antecknat och värderat enligt 20 kap. 6 § ÄB (https://lagen.nu/1958:637#K20P6S1), de måste då ha den kunskap som behövs för att kunna göra den värderingen

Sammanfattningsvis som svar på din fråga är det inga problem att en avliden persons barnbarn är en av de goda männen så länge denne inte kommer ärva av den avlidna släktingen och att personen är kunnig i vad som antecknas under förrättningen samt hur värderingen av tillgångar har gått till.

Hoppas du fick svar på din fråga

Mathilda WihlborgRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000