Vem får vara boutredningsman?

FRÅGA
Mina barns farmor har avlidit och nu undrar jag om min svägerskas man får vara bouppdelningsman ? Är inte han partisk? Han har även haft hand om farmors pengar medans hon levde på slutet. Tacksam för svar.Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Dina barns farmor har avlidit och du undrar nu vem som har rätt att vara boutredningsman i fördelningen av hennes kvarlåtenskap. Bestämmelser rörande din fråga återfinns i 19 kap Ärvdabalken 1958:637 (ÄB).

När dödsbodelägarna inte kan enas om själva arvsskifte kan en boutredningsman utses för att ta hand om dödsboets egendom. Boutredningsmannen får ensam besluta i samtliga åtgärder som rör förvaltningen av egendom. I viktiga angelägenheter ska han inhämta dödsbodelägarnas åsikter men beslutar själv i frågan. Boutredningsmannen har dock inte rätt att sälja fast egendom utan samtliga dödsbodelägares samtycke. Samtliga åtgärder som boutredningsmannen vidtar görs i syfte att avveckla dödsboet.

Boutredningsman utses efter ansökan till tingsrätten där den avlidne hade sin hemvist vid sin bortgång.

Behörig sökande är dödsbodelägare, testamentsexekutor, borgenär eller den som är ansvarig för betalning av en skuld efter den döde.

Sammanfattningsvis är det alltså en bedömningsfråga för domstolen vem som är behörig att vara boutredningsman. Enligt min mening bör dock dödsbodelägarna utse någon helt utomstående för att minimera risken för att relationer förstörs i ett sådant förfarande.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Linnéa Carnrot
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (887)
2019-10-05 Hur vet jag om ett testamente vunnit laga kraft?
2019-10-03 Kan man byta boutredningsman?
2019-09-28 Ingår tillgångar i aktiebolaget i dödsboet?
2019-09-27 Varför tillsätts en konkursförvaltare vid en konkurs av ett dödsbo och vem sak betala förvaltaren?

Alla besvarade frågor (73845)