FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTBouppteckning och arvsskifte13/02/2018

Vem får ta del av bouppteckningen?

Hej,

Vem är dödsbodelägare om man är en familj med två gifta föräldrar ,och endast gemensamma barn ,och en förälder dör. Vem blir kallad till boupptäckning och vem får ta del av den ?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline!

Enligt Ärvdabalken kap 18 §1 så blir make eller sambo, arvingar och universella testamentstagare dödsbodelägare. Till bouppteckningen ska alla dödsbodelägare kallas, enligt Ärvdabalkens 20 kap 2 §.

Eftersom bouppteckningen registreras hos Skatteverket så blir det en offentlig handling, vilket innebär att vem som helst har tillgång till den enligt Tryckfrihetsförordningen 2 kap 1 §.

Vänligen,

Agnes AxelssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?