FrågaFAMILJERÄTTFaderskap31/10/2023

Vem får socialnämnden kontakta för att utreda vem som är barnets fader?

Hej, Om jag inte vet eller väljer att inte berätta om vem är fadern till mitt barn, så kan socialnämnden fråga andra personer i min närhet om de vet vem som är pappan, sådana personer skulle till exempel kunna vara min familj/vänner (2 kapitlet 4 § första stycket FB). Hur kan de veta vem mina vänner är? Vem exakt får de kontakta? Får de kontakta barnets skola, mina grannar, arbetskollegor? Får de ställa den fråga till mitt barn? Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Utifrån din frågeställning tolkar jag det som att du undrar om det finns några begränsningar för vem/vilka socialnämnden får kontakta för att utreda vem som är fadern till ditt barn. Jag kommer nedan redogöra för de regler som är relevanta för din frågeställning främst utifrån bestämmelser i föräldrabalken (FB).


Socialnämnden har ansvar att utreda vem som är barnets fader

Precis som du beskriver kan socialnämnden fråga personer i din närhet eller personer av betydelse för utredningen om vem som är barnets fader. Detta görs för att de har en utredningsskyldighet som ska leda till att faderskapet fastställs (2 kap. 1 § FB). Syftet med utredningen är att man vill tillvarata barnets intresse om rätten att veta sitt ursprung och att veta vem dess fader är (prop. 2020/21:176 s. 57–58 samt artikel 7 barnkonventionen). När utredningen bedrivs pratar socialnämnden med modern och personer i hennes närhet eller personer av betydelse för utredningen för att komma fram till vem fadern är (2 kap. 4 § FB).


När modern inte vet eller inte vill berätta vem fadern är

Då modern inte vill medverka i utredning och uppge vem som är fadern till barnet ska socialnämnden utreda varför så är fallet. Socialnämndens utredningsskyldighet går så långt att uppgifter kan begäras från utomstående även i de fall modern inte lämnat ett medgivande till detta. Det kan vara så att det finns en rädsla för mannen som är fader till barnet och då har socialnämnden en skyldighet att stötta, hjälpa och skydda modern. En faderskapsutredning kan läggas ner om den kan vara till men för barnet eller om den kan innebära påfrestningar som kan vara en fara för moderns psykiska hälsa (2 kap. 7 § fjärde punkten FB).


Sammanfattande ord och mitt råd till dig

Sammanfattningsvis kan sägas att barnets rätt till att veta sitt ursprung och vem dess fader är torde vara stark. Så stark att socialnämndens utredningsskyldighet sträcker sig så långt att de kan begära uppgifter från utomstående. I och med detta torde det alltså finnas en möjlighet att de kan kontakta både dina grannar, vänner, arbetskollegor samt barnets skola för att utreda faderskapsfrågan om det inte är så att det skulle kunna vara till skada för barnet eller för psykiskt påfrestande för dig som moder. Som avslutande råd skulle jag säga att det bästa är om du för en dialog med socialnämnden om det jag beskrivit ovan är något som träffar dig.


Vi på Lawline kan hjälpa dig att ta din fråga vidare

Jag hoppas att du fått svar på din fråga och önskar dig stort lycka till! Om du har ytterligare frågor eller funderingar så tveka inte att höra av dig till någon av våra förträffliga jurister. Du är varmt välkommen att kontakta oss via telefon på 08-533 300 04 eller via mail på info@lawline.se


Vänligen,

Anna EvensRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Faderskap? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000