Vem får rätt till boendet vid en bodelning?

2021-05-30 i Bodelning
FRÅGA
Jag och min sambo hyr ett hus (vi står båda två på kontraktet). Nu lutar det åt att vi ska gå skilda vägar. Vi har ett gemensamt barn under 1 år, med gemensam vårdnad. Från början var det jag som ville bo i huset och tjatade om att flytta dit. Nu kämpar han med näbbar och klor för att få bo kvar och jag få flytta. Det är jag och barnet som står folkbokförda på adressen då han har en liten etta i stan som han idag hyr ut i andra hand till en gemensam vän. Dock står lägenheten tom i dagsläget pga vännen arbetar i Norge. Kan faktumet att sambon faktiskt har ett annat boende och jag ingenting spela in till min fördel vid en ev. bodelning?
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om du och din sambo väljer att gå skilda vägar förstår jag det som att ni är oense om vem som ska få behålla huset ni hyr.

När ett samboförhållande upphör gör man en bodelning om någon av samborna begär det (8 § Sambolagen). Det som ingår i bodelningen är den egendom som ni skaffat er för gemensam användning, så kallad samboegendom. Även sambos gemensamma bostad är samboegendom om den är förvärvad för gemensam användning (3 § och 5 § Sambolagen).

Eftersom jag tolkar det som att ni flyttade till huset för gemensam användning klassas huset sannolikt som samboegendom.

Vem har rätt att bo kvar?

Det är den sambo som bäst behöver bostaden som ska få bo kvar när man är oense (16 § Sambolagen). Vid bedömningen av vem som bäst behöver bostaden tar man hänsyn till ålder, hälsa, var barnet ska bo och vem som har störst behov till närhet till skola och omsorg med mera. Det kan också vägas in om ena parten anses ha lättare att fixa en ny bostad, eller som i ert fall, redan har en annan bostad att flytta till.

Sammanfattningsvis låter det som att du generellt har starkare skäl till att få bo kvar. Framförallt om det är tänkt att barnet ska bo helt eller delvis hos dig. Jag kan dock inte svara på hur utfallet i en eventuell process kommer bli eftersom det kan vara fler faktorer som spelar in. Det handlar om en helhetsbedömning i respektive fall.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Maya Hempel
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?