Vem får överta hyresrätten vid en separation?

2020-12-30 i Bodelning
FRÅGA
HejJag har nyss skilt mig men ingen bodelning har gjorts ännu. Det är ett hyreskontrakt och jag står för kontraktet. Min exmake har senaste halvåret inte betalat hyra eller handlat mat, sen han fick reda på att jag ville skiljas. Min fråga är då, om jag får en annan lägenhet via internkön och säger upp den lägenhet jag nu bor i, kan han kräva besittningsrätt ändå? Vi har inga gemensamma barn och inga hemmavarande barn.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att ni båda bor kvar i bostaden, även om din exmake inte har betalat hyra/handlat mat det senaste halvåret. Bestämmelser om bodelning finns i äktenskapsbalken (ÄktB), och det är där vi hittar de relevanta bestämmelserna.

Vad som ska ingå i bodelningen:

I en bodelning ska allt giftorättsgods ingå, 10 kap. 1 § ÄktB. All egendom som inte är enskild egendom är därmed giftorättsgods, 7 kap. 1 § ÄktB. Även personlig egendom (10 kap. 2 § ÄktB) samt särskild egendom, till exempel rättigheter av personlig art, (10 kap. 3 § ÄktB) hålls utanför bodelningen. 7 kap. 2 § ÄktB radar upp vad som räknas som enskild egendom. Även om det skulle finnas ett äktenskapsförord där bostaden angetts som enskild egendom, och därmed inte ingår vid en bodelning, så gäller vid skilsmässa regeln om att den som har bäst behov får överta bostaden.

Vem får vad efter en bodelning?

Efter bodelningen görs en andelsberäkning, där vardera make har rätt till en lika stor giftorättsandel. Sedan görs en lottläggning där man delar upp egendomen, där till exempel en make som får behålla egendom till ett större värde blir skifteslikvid och får betala mellanskillnaden i pengar. Enligt 11 kap. 7 § ÄktB är huvudregeln att var och en av makarna har rätt till sin egendom.

Hyresrätten:

En hyresrätt har i juridisk mening inget ekonomiskt värde, och istället har den make som bäst behöver bostaden rätt till den, 11 kap. 8 § ÄktB. Däremot finns en så kallad nyttjanderätt, vilket innebär att den som bor i lägenheten men inte står på kontraktet har lika stor rätt att nyttja lägenheten som den som står på kontraktet.

Om ni inte kan komma överens om vem som ska få bostaden görs en prövning om vem som har bäst behov av lägenheten. Man tittar exempelvis på makarnas enskilda ekonomiska förhållanden, vem som kan få en ny lägenhet snabbast och liknande faktorer. För att din exmake, som inte står på kontraktet, ska få ta överta bostaden krävs det dock att det kan anses skäligt.

Sammanfattning:

Även om du står på kontraktet så kan din exmake ha rätt till bostaden. Om ni inte kan komma överens om att du ska överta lägenheten så görs en prövning om vem som har bäst behov av den. Då ni inte har gjort någon bodelning ännu, och hyresrätten är er gemensamma bostad, kan du heller inte säga upp den utan din exmakes samtycke.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ebba Thor
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2783)
2021-04-17 När har en ny partner rätt till ens hus?
2021-04-17 Kommer jag att stå för hälften av min makes skulder när vi skiljer oss?
2021-04-16 övertagande av bostad
2021-04-16 Vem har rätt till vårt gemensamma hus vid skilsmässa om den ena har betalat mer än den andra

Alla besvarade frågor (91320)