Vem får överta en gemensam bostad som sambos?

FRÅGA
Hej! Jag bor just nu tillsammans med mitt ex. Jag står på kontraktet på hyresrätten men vi flyttade in tillsammans. Vi har inga barn och båda vill bo kvar. Har läst om bodelning och läst att hon ev. Kan ta över kontraktet om synnerliga skäl finns. Stämmer detta och vad räknas som ett synnerligt skäl i detta fall? /S
SVAR

Hej och tack för din fråga.

Regler för när man lever tillsammans som sambos regleras i Sambolagen (samboL) (här) och där regleras vad som ska ingå och inte när man går isär.

I 3 § SamboL (här) stadgas att gemensam bostad och gemensam egendom ska vara så kallad samboegendom, den egendomen som man delar på när man går isär.

Just när det kommer till bostad är det lite klurigt då man måste kolla på varför man skaffade bostaden, alltså vilket syfte man hade vid kontraktsskrivandet. Är det så att en person står på kontraktet men anledningen att man skaffade lägenheten var att man skulle bo där tillsammans kommer den ingå som samboegendom. Är det istället så att en person har en lägenhet och dennes partner flyttar in där och lägenheten skaffades innan man var ett par kommer den inte ingå som samboegendom. I 5 § SamboL (här) finns det också en uppräkning av vad som räknas som en bostad och där räknas bland annat hyresrätt upp.

Om lägenheten räknas som samboegendom och man går isär ska all gemensam egendom fördelas på lotter enligt 16 § SamboL.(här) stadgas också att en sambo kan få lägenheten behålla lägenheten, men då ska den andre kompenseras med pengar för värdet och ett övertagande ska anses skäligt med tanke på omständigheterna. Det kan vara om den ena personen har starka släktanknytningar till lägenheten eller att det finns barn med i bilden som avgör vem som får bo kvar.

Om det är så att lägenheten inte räknas som samboegendom, den införskaffades alltså inte med syfte att vara gemensam bostad, gäller lite andra regler. Då är huvudregeln att den tillfaller den person som skaffade lägenheten. Den undantagsregel som föreligger finns i 22 § SamboL (här) och stadgar att om det är så att en sambo har en lägenhet som inte är samboegendom kan den andre ändå få ta över hyreskontraktet vid synnerliga skäl. Denna regel tillämpas väldigt strikt och det man brukar tala om som synnerliga skäl är tillexempel att den andre sambon är gravid med ett gemensamt barn.

För att sammanfatta är det lite beroende på hur läget var när du skrev kontraktet. Var det tanken att det skulle vara eran gemensamma lägenhet har din sambo rätt att få lägenheten på sin lott om det kan anses skäligt och hon kan anses vara den bäst behövande av lägenheten, dock ska du bli kompenserad på annat sätt av den gemensamma egendomen, ni har lika stor rätt att få lägenheten.

Är det däremot så att du skaffade lägenheten och skrev kontrakt innan ni träffades eller inte hade planerat att bo i den tillsammans kan hon bara få överta lägenheten om det finns synnerliga skäl, vilket är svårt att nå upp till, man brukar prata om att den andra sambon är gravid med gemensamt barn eller har barn sedan tidigare som bor i lägenheten, annars är det svårt att få rätt att överta icke samboegendom.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen med fler frågor.

Mathilda Wihlborg
Fick du svar på din fråga?