Vem får överklaga ett bygglov?

2019-05-24 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej. Får man överklaga ett bygglov om man ej är skriven och bosatt året om i en kommun?Mvh
SVAR

Hej och välkommen till Lawline med din fråga!

Ett bygglov är ett s.k. förvaltningsbesvär enligt plan- och bygglagen (PBL) 13 kap 3 §, vilket innebär att endast den part eller personer som beslutet berör (ex. granne) kan överklaga beslutet, se 42 § förvaltningslagen. Om du är granne till fastigheten som fått beviljat bygglovet har du rätt att överklaga med tanke på att du kan påverkas av beslutet t.ex. genom att din fastighet kan sjunka i värde. Övriga personer som inte berörs av beslutet kan med andra ord inte överklaga beslutet. Det krävs inte att du är bosatt året om eller skriven i kommunen, utan avgörande är att du/din fastighet blir påverkad av detta beslut.

Ett beslut om bygglov ska överklagas inom 3 veckor från och med att beslutet tagits till Länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut kan i sin tur överklagas till mark- & miljödomstolen enligt 13 kap 6 § PBL.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga! Ställ gärna ytterligare frågor vid fundering!

Jag önskar dig en trevlig dag!

Med vänlig hälsning,

Natasha Fathifard
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (536)
2020-05-31 Vad gör man som enskild om man inte kan betala hyran?
2020-05-27 Hjälp att få bostad
2020-05-25 Vem får överklaga ett beslut om ändringar i detaljplanen?
2020-05-16 Rättelse av uppgift från myndighet

Alla besvarade frågor (80629)