Vem får närvara vid bouppteckning?

FRÅGA
Kan vem som helst närvara vid en bouppteckning?
SVAR

Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Regler om bouppteckning hittar du i Ärvdabalken (ÄB).

De som ska kallas till en bouppteckning är dödsbodelägarna samt den avlidnes efterlevande make eller sambo, 20 kap 2 § ÄB. Dödsbodelägare är den avlidnes efterlevande make eller sambo, arvingar och universella testamentstagare, 18 kap 1 § ÄB. Det råder inget förbud mot att någon annan än dödsbodelägarna deltar vid bouppteckningen, så länge inte någon utav dödsbodelägarna motsätter sig detta.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Annie Karlsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1127)
2021-11-30 Går det att ansökan om skiftesman via post?
2021-11-30 Boutredningsmannens befogenheter i förhållande till ett dödsbo
2021-11-30 Värdering av egendom vid bouppteckning
2021-11-29 När behöver kallelse till bouppteckningssammanträde skickas ut?

Alla besvarade frågor (97583)