Vem får närvara vid bouppteckning?

Kan vem som helst närvara vid en bouppteckning?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Regler om bouppteckning hittar du i Ärvdabalken (ÄB).

De som ska kallas till en bouppteckning är dödsbodelägarna samt den avlidnes efterlevande make eller sambo, 20 kap 2 § ÄB. Dödsbodelägare är den avlidnes efterlevande make eller sambo, arvingar och universella testamentstagare, 18 kap 1 § ÄB. Det råder inget förbud mot att någon annan än dödsbodelägarna deltar vid bouppteckningen, så länge inte någon utav dödsbodelägarna motsätter sig detta.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Annie KarlssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”