Vem får närvara under huvudförhandling?

2019-01-30 i Domstol
FRÅGA
Får en polis som var utredare i ett ärende närvara vid rättegången?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta om polisen får närvara som åhörare under huvudförhandlingen. I Sverige gäller offentlighetsprincipen (5 kap 1 § st 1 RB). Det innebär att en förhandling är offentlig och att vem som helst får närvara. Det finns situationer då huvudförhandlingar inte är offentliga och då säger man att förhandlingen hålls bakom stängda dörrar. När en förhandling hålls bakom stängda dörrar gäller det dock för alla åhörare och inte för en enskild person.

Även om det råder offentlighet kan rätten besluta om att utvisa en enskild åhörare från salen. Domstolen får besluta att en enskild åhörare inte får närvara vid ett vittnesförhör om det finns anledning att anta att vittnet av rädsla eller annan orsak inte fritt berättar sanningen på grund av åhörarens närvaro (36 kap 18 § st 1 RB). Ordföranden har till uppgift att upprätthålla ordningen under huvudförhandlingen och får utvisa den som stör eller på annat sätt beter sig illa (5 kap 9 § st. 1 RB). Rätten kan dock inte utvisa en enskild person på grund av att hen varit delaktig i utredningen i målet. En polis som varit utredare i ett ärende får därför närvara som åhörare under huvudförhandlingen.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänligen,

Sofia Edvardsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (346)
2019-05-21 Tågordning vid huvudförhandling i tvistemål och ordförandens roll
2019-05-08 Fråga om delgivning och brytande av preskriptionstiden för brott. Också fråga om när skadeståndsanspråk preskriberas
2019-05-08 Var rättegång i tvistemål hålls
2019-04-29 Vem får gå på en häktningsförhandling?

Alla besvarade frågor (69309)