FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott13/02/2019

Vem får man avvisa från sin restaurang?

Jag undrar om anklagelser för att vara SD sympatisör är berättigat för restaurangägare att slänga ut gäster i fall där det inte finns något underlag mer än att en annan gäst hävdat det till restaurangchefen.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är inte någon absolut rättighet att få tillträde till någon annans lokal, exempelvis en restaurang. Ägaren till lokalen har alltså rätt att avgöra vem som får vistas i lokalen. I praktiken är det givetvis vanligast att en person ombeds lämna exempelvis en restaurang om personen har misskött sig eller agerat störande mot andra gäster, men restaurangägaren har rätt att avvisa en gäst endast på grund av att denne inte gillar personen.

Det är dock viktigt att ha i åtanke att avvisandet inte får grunda sig på "ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck", eftersom avvisandet då kan utgöra olaga diskriminering. Olaga diskriminering är straffbart (BrB 16 kap 9 §). Att exempelvis avvisa restauranggäster på grund av att de har en viss sexuell läggning är därför förbjudet, medan att avvisa personer med en viss politisk åskådning är tillåtet.

För att avvisandet ska vara otillåtet krävs att politisk tillhörighet/åskådning klassificeras som en diskrimineringsgrund i BrB 16 kap 9 §, vilket inte är fallet idag. Det betyder alltså att restaurangägaren har rätt att avvisa vem som helst från dennes lokal så länge denne inte grundar avvisandet på någon av de diskrimineringsgrunderna ovan.

Vänligen,

Sofia EdvardssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”