FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott13/02/2019

Vem får man avvisa från sin restaurang?

Jag undrar om anklagelser för att vara SD sympatisör är berättigat för restaurangägare att slänga ut gäster i fall där det inte finns något underlag mer än att en annan gäst hävdat det till restaurangchefen.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är inte någon absolut rättighet att få tillträde till någon annans lokal, exempelvis en restaurang. Ägaren till lokalen har alltså rätt att avgöra vem som får vistas i lokalen. I praktiken är det givetvis vanligast att en person ombeds lämna exempelvis en restaurang om personen har misskött sig eller agerat störande mot andra gäster, men restaurangägaren har rätt att avvisa en gäst endast på grund av att denne inte gillar personen.

Det är dock viktigt att ha i åtanke att avvisandet inte får grunda sig på "ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck", eftersom avvisandet då kan utgöra olaga diskriminering. Olaga diskriminering är straffbart (BrB 16 kap 9 §). Att exempelvis avvisa restauranggäster på grund av att de har en viss sexuell läggning är därför förbjudet, medan att avvisa personer med en viss politisk åskådning är tillåtet.

För att avvisandet ska vara otillåtet krävs att politisk tillhörighet/åskådning klassificeras som en diskrimineringsgrund i BrB 16 kap 9 §, vilket inte är fallet idag. Det betyder alltså att restaurangägaren har rätt att avvisa vem som helst från dennes lokal så länge denne inte grundar avvisandet på någon av de diskrimineringsgrunderna ovan.

Vänligen,

Sofia EdvardssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?