Vem får lägenheten när sambor separerar?

Jag och min ex sambo flyttade in tillsammans i en lägenhet i Alvik den 15 maj 2015 och nu så skall vi separera. Hon menar att lägenheten är hennes och det är hon som står på kontraktet eftersom jag hade skulder när vi flyttade in så kunde jag inte stå på kontraktet, Idag är jag skuldfri. Hon vill ha kvar lägenheten och jag vill byta den mot 2 stk eftersom jag inte har någonstans att bo just nu. Jag vill gärna ha råd om vad som gäller när det handlar om sambolagen och vid en eventuell förhandling så vill jag anlita dig som min företrädare. Frågan är. Har jag lika stor rätt till lägenheten som vi införskaffade tillsammans eller vad väger sambolagen? Tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Den lag som är tillämplig mellan er är sambolagen (SamboL). Lagen är tillämplig om två personer stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll (1 § SamboL). Jag kommer i mitt svar till dig att ha som utgångspunkt att sambolagen är tillämplig och att det inte finns något skrivet samboavtal som kan inverka.

När samboförhållandet upphör kan ni begära en bodelning

Ett samboförhållande upphör om ni ingår äktenskap, om någon av er ingår äktenskap med någon annan, om ni flyttar isär, om någon av er avlider eller om ni ansöker om bodelningsförrättare (2 § SamboL). När samboförhållandet upphör av annat skäl än att ni gifter er med varandra ska det göras en bodelning om någon av er begär det. Begäran om bodelning måste göras inom ett år efter att samboförhållandet upphörde (8 § SamboL).

I bodelningen ska samboegendomen ingå (8 § SamboL). Till samboegendom räknas sambors gemensamma bostad och bohag om egendomen förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). Med sambors gemensamma bostad avses bland annat hyresrätt om den är avsedd som sambornas gemensamma hem och innehas huvudsakligen för det ändamålet (5 § första stycket p3 SamboL). Som jag tolkar din fråga ska er bostad räknas som er gemensamma bostad och är därmed samboegendom. Det avgörande är inte om du eller hon står på kontraktet, det som är avgörande är om den skaffats för gemensam användning och används som er bostad.

Domstolen kan bestämma vem som tills vidare ska bo kvar i bostaden

Kan ni inte enas om vem som ska bo kvar i bostaden tills bodelningen är klar kan du ansöka hos domstol att den ska bestämma vem som har rätt att bo kvar tills vidare (28 § första stycket SamboL).

När bodelningen görs fördelas samboegendomen mellan er på lotter. Den av er som bäst behöver bostaden har rätt att få bostaden i avräkning på sin lott (16 § SamboL). Det innebär att om du är den av er som bäst behöver bostaden har du rätt att få den i bodelningen.

Mitt råd till dig är att du i första hand försöker komma överens med din (f.d.) sambo. Du kan informera henne om att det avgörande enligt sambolagen inte är att det är hon som står på kontraktet. Kanske är det tillräckligt för att ni ska kunna komma överens om att byta den till två mindre lägenheter.

Behöver du vidare rådgivning eller företräde går det bra att boka tid med någon av våra jurister som kan hjälpa dig vidare och även företräda dig om så behövs.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”