Vem får lägenheten efter en sombodelning?

Hej den här frågan har att göra med sambolagen. Har nog förstått den ganska bra när det kommer till införskaffning av egendom för gemensamt bruk och privat bruk. Här kommer scenariot.

Bakgrund: I dagsläget bor Peter och Annika i en lägenhet Peter införskaffade innan de blev sambos.

Sedan dess har Annika flyttat in hos Peter och de har bott där i 3 år. Nu har de bestämt sig för att flytta till en ny större lägenhet(2). Och här där kommer de att bo nästkommande 5 år.

Eftersom Peter från start ägde en lägenhet(1) och sålde den, har paret bestämt sig för att de pengarna som ska används när de införskaffar sig den nya lägenheten(2). ( Peter äger alltså 100% av lägenheten och står då ensam på avtalet)

Då kommer min fråga: Efter 5 år bestämmer sig paret sig för att separera och göra en bodelning. Hur går då detta till. Vilka anspråk har Annika rätt att göra på lägenhet(2).

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline! Jag hoppas att vi kan besvara din fråga.

Som du identifierar så är de Sambolagen (SamboL) som är gällande lagstiftning på detta område. Sambolagen reglerar bl.a hur egendom ska fördelas när ett samboskap upphör. Ett samboförhållande upphör bl.a vid den situationen som du beskriver, d.v.s när ett par flyttar isär,2 § SamboL.

Huvudregel är till skillnad från vid äktenskap att inte alla egendom ska delas när samboskapet upphör. De är enbart samboegendom som ska delas, 8 § SamboL. Frågan blir då om lägenhet 1 eller 2 var samboegendom, 3 § SamboL. De relevanta kriterierna för att en bostad ska vara samboegendom är följande

Att den gemensamma bostaden, jfr 3 och 5 § SamboL. Att den har förvärvats för att vara den gemensamma bostaden, 3 § SamboL.

Här märker vi att bostad 1 inte är samboegendom eftersom Peter hade köpt den innan han träffade Annika. Sålunda är den inte förvärvad för att vara den gemensamma bostaden.Vad händer då med bostad 2?

Eftersom de framgår att de har bott tillsammans i den tills de upphör att vara sambos så var det den gemensamma bostaden. Vidare framgår att syftet var att de skulle bo i den tillsammans så den var även förvärvad för detta syftet. De är alltså samboegendom. Att pengarna kom från Peters förra lägenhet som inte var samboegendom spelar ingen roll. Lägenhet 2 är Samboegendom och ska - om inget annat har avtalats (9 § SamboL)- ingå i en bodelning, 8 § SamboL.Vad innebär detta för Annika möjligheter att göra anspråk på lägenheten?

Vid en Sambodelning så ska samboegendomen som var part ha - med avdrag för skulder - slås samman och delas på hälften,12-14 §§ SamboL. Eftersom den största förmögenhetstillgången i ett samboförhållande brukar vara bostaden så kan vi utgå från att Annika kan göra anspråk på hälften av bostaden. Beakta dock att Peter har rätt att göra avdrag för eventuella skulder som han har fått för köpet av bostaden, 13 § SamboL.


Jämkning

De finns en möjlighet att frångå denna fördelningen och de är om resultatet vid en vanlig fördelning är att betrakta som oskälig, 15 § SamboL. Vid en bedömning om de är oskäligt brukar förhållandets längd vara en avgörande faktor och man brukar säga att efter 5 år och uppåt ska inte en jämkning ske. Detta följer av den s.k jämkning trappan som egentligen kommer från uttalanden i förarbeten till äktenskapsbalken men som anses vara tillämplig även i samboförhållanden, se förarbetsuttalanden här Prop 1986/86:1 s.186 ff.

De kan dock finnas skäl för att i situationer som denna när - alla samboegendom kommer från en part - jämka. Att ett hus som inte var samboegendom har omvandlats till sådan talar starkt för att de ska jämkas. Men omständigheterna i övrigt - deras övriga ekonomi, hur mycket skulder som Peter får dra av, vem som betalat för övrigt saker i förhållandet och vem som i övrigt har mest samboegendom - kommer även påverka. Skulle jag göra en bedömning på den givna informationen så tror jag att en fördelning hade kunnat jämkas men att en jämkning till att Peter behåller allt (d.v.s att var part behåller sin samboegendom) inte är trolig givet förhållandets längd.

Jag hoppas de besvarade din fråga


Med vänliga Hälsningar

Karl MontalvoRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning