Vem får hyresrätten om ett samboskap upphör?

FRÅGA
Hejsan! Jag är en Ung kvinna 29 år, jag bor som sambo med min pojkvän i snart två år , vi har inga barn men jag har barn ifrån ett tidigare förhållande så barnen bor också med oss.Vi bor i en hyresrätt och han står på kontraktet eftersom att jag har en pågående skuldsanering som går ut 2021.Nu undrar jag om vi skulle separera , finns de möjlighet för mig att ta över kontraktet? För annars har jag inget boende inom den period som min skuldsanering pågår, ifall det nu inte skulle fungerar i vårt förhållande.Tacksam för svar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Eftersom du bor tillsammans med din sambo är sambolagen (SamboL) den lag som styr vad som gäller vid en eventuell separation i framtiden. Som sambos räknas ni när ni är två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll (1 § SamboL). Min utgångspunkt är att det inte finns något samboavtal mellan er som avtalat bort rätten till bodelning.

Om hyresrätten är samboegendom ska den ingå i en bodelning

Skulle ni någon gång dela på er ska det göras en bodelning om någon av er begär det. Begäran om bodelning ska ske senast ett år efter att samboförhållandet upphörde (8 § SamboL). I bodelningen ska ingå ert gemensamma bohag och bostad om egendomen införskaffats för gemensam användning (3 § SamboL). Med sambors gemensamma bostad avses bland annat hyresrättslägenhet (5 § 1 st. p3 SamboL). I bodelningen har den av er som bäst behöver bostaden rätt att få den på sin lott (16 § 2 st. SamboL).

Om ni har skaffat hyresrätten efter att ni blev sambo ska bostaden ingå i bodelningen även om den står på din sambo. Du kan ha rätt att få den på din lott i bodelningen. En förutsättning är dock att ett övertagande kan anses skäligt. I behovsprövningen finns många faktorer som kan tillmätas betydelse. Exempel på sådana faktorer är om du ska ha vårdnaden över eventuella barn eller om barnen huvudsakligen ska bo där, närheten till barnomsorg och skolgång.

Om hyresrätten inte är samboegendom kan den i vissa fall övertas

Om ni inte införskaffat hyresrätten för gemensam användning, utan du flyttade in hos din sambo, räknas den inte som samboegendom och ska heller ej ingå i en bodelning.

Vid en framtida separation finns trots det en viss möjlighet att begära att överta hyresrätten för dig (22 § SamboL). För ett sådant övertagande krävs att det är du som bäst behöver bostaden, att ni har gemensamma barn och det med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt. Om ni inte har gemensamma barn är kravet ställt högre, då krävs vad som kallas synnerliga skäl. Synnerliga skäl är ett högt ställt krav och ska tolkas restriktivt. Ett exempel på synnerliga skäl är om du t.ex. skulle vara gravid med ert gemensamma barn i samband med separationen.

Om du får bostaden i bodelningen har du rätt att ta över kontraktet

Huvudregeln vid överlåtelse av hyreskontrakt är att det krävs hyresvärdens samtycke (12 kap. 32 § Jordabalken). Sådant samtycke krävs inte om du fått hyresrätten genom bodelning. Du får då träda i din sambos ställe utan prövning av hyresvärden (12 kap. 33 § andra stycket Jordabalken). Som svar på din fråga innebär det att det finns möjlighet för dig att överta hyreskontraktet vid en separation, under förutsättning att hyresrätten tillfaller dig i en bodelning.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2222)
2019-04-21 Tidsgräns för sambobodelning efter separation
2019-04-20 Efterlevande sambos rättigheter vid oväntade dödsfall
2019-04-19 Kan min sambo kasta ut mig från lägenheten?
2019-04-18 Min sambo betalade större kontantinsats, har hen då rätt till större vinst vid en försäljning?

Alla besvarade frågor (68021)